Rüyada temiz, berrak bir suyla abdest aldığını gören kişinin, amacına ulaşmasına ve parasal konularda sıkıntıların geçmesine işarettir.
Kişi abdestini yarım bıraktığını görürse, amacına ulaşmak için zaman olduğuna işarettir.
Rüyada abdest alamadığını gören kişi, değerli bir eşyasını kaybedeceğine ve kısa süre içinde hiç ummadığı bir yerden o eşyayı bulacağına delalettir.
Rüyada abdest aldıktan sonra namaz kılan kişi, parasal konudaki tüm sıkıntılı, üzüntülü ve olumsuz olaylarından kurtulur, maddi açıdan rahatlar.
Rüyada başka bir kişinin abdest aldığını gören kişi, borcunu ödeyeceğine ve rahata kavuşacağına yorumlanır.
Hasta bir kişinin abdest aldığını gören kişi, eşinden ayrılır, fakat bu durumdan sonra önünde ki engeller ortadan kalkar ve yaptığı işlerde başarı gösterir. Rüyayı gören kişi bekâr ise sevdikleri ve yakınlarından iş nedeniyle kısa bir süre uzaklaşır.

Rüyada sıcak su ile abdest almak, sağlıkla ilgili para harcanacağına ve sağlık sorunu yaşayan kişinin rahatsızlığından kurtulacağına işarettir.

Soğuk su ile abdest aldığını görmek, üzüntü, keder ve fakirlikten kurtulunacağına işarettir.
Rüyada camide abdest aldığını görmek, arkadaşları tarafından konuşulduğuna fakat bu konuşmaların iyi yönde olduğuna yorumlanır.
Abdest alırken suyun kesildiğini görmek, işinizdeki veya okulunuzda ki başarılarınızın artacağına ve kendinizi bu sayede ön planda tutulacağınıza işarettir.

Bir kimse rüyasında caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görse; nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder. Çünkü Hz. Peygamber (as) "Abdest üzerine abdest almak nurdur." buyurmuştur. Bir kimsenin rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını görmesi; o kimsenin istek ve arzularına kavuşacağına işaret eder Bir kimsenin rüyasında sudan başka (süt, ayran, çay ve benzeri) şeylerle abdest aldığını görmesi; o kimsenin borç altına gireceğine, kişinin rüyasında pis bir su ile abdest aldığını görmesi de yine o kimse­nin borç altına gireceğine yorumlanır. Rüyada yarım bir abdest alındığının görülmesi; geçici bir sıkıntıya maruz kalınacağı ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında namaz kılmak maksadıyla abdest aldığını görmesi; o kimsenin çekindiği bir düşmanından dolayı Allah Teâlâ'nın himayesinde olduğuna yorumlanır. Rüyasında abdest alıp namaz kıldığını gören kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacağına ve dolayısıyla Allah'a şükredeceğine delâlet eder. Ticarî işlerle uğraşan bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin elinde sermayesi olmadan servet kazanacağına işaret eder. Kişinin rüyasında abdesti olmadığı halde çöplük gibi namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin çok arzuladığı bir şeye kavuşamayacağına ve her zaman bunun hasretini çekeceğine yorumlanır. Bazı rüya yorumcularına göre: Bir kimsenin rüyasında abdest aldığını görmesi; o kimsenin emaneti yerine vereceğine ve borcunu ödeyeceğine veya yapacağı şahitliğe işaretle tabir olunur. Rüyanızda sıcak su ile abdest aldığınızı veya cünüplükten dolayı yıkandığınızı görmeniz; keder, üzüntü ve hastalığa maruz kalacağınıza yorumlanır. İbrahim el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi; şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah'ın affına mazhar olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına, rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allah'a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder. Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya yorumlanır Rüyanızda çarşıda veya hamamda abdest aldığınızı görmeniz; Allah'ın ve meleklerinin gazabına uğrayacağınıza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacağınıza, gizli kusur ve hatalarınızın açığa çıkacağına delâlet eder.

Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.
Temizlik de imandandır.
Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline delâlet eder.
Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur.
Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır.
İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder.
Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur.
Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve gamdan kurtulur.
Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir.
Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.
Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delâlet eder.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: “- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder.” Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder.
Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâlet eder.
Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder.
Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbir olunur.

Rüyada abdest aldığını görmek keder ve gamdan kurtulmaya, gönül ferahlığına işarettir.
Rüya sahibi kimsenin üzüntüsü gider, arzulan gerçekleşir.
Temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse hasta ise hastalıktan; fakir ise fakirlikten; borçlu ise borcundan kurtulur.
Rüyada abdest almayı tamamlayamadığını görmek işlerini tamamlayamayacağına, arzularına kavuşamayacağına işarettir.
Rüyasında soğuk bir mahzende abdest alan, çalınan eşyasını bulur.
Tüccar olan kimse rüyasında abdest alsa sermayesi olmadan para kazanır.
Rüyada temiz bir su ile tam olarak abdest aldığım gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer tamamlamasa aksine dalalet eder.
Rüyada süt, bal ve kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer şeylerle abdest alması caiz olmayan diğer şeylerle abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına delalet eder.
Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (c.c) tarafından nail olunacak himayeye delalet edet.
Bit kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, o kimsenin korktuğu düşmanından dolayı Allah'ın (c.c) hıfz ve emanda bulunmasına delalet eder.
Çünkü Allah, Hz.
Musa'ya (a.
s) hitaben, “korktuğun zaman abdest al.
Ailene de abdest almakla emret.
Çünkü abdest alan kimse korkup kaçındığı şeylerde Allah'ın himayesindedir” buyurmuştur.
Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete ermeye, rızık üzerine rızık elde etmeye işaret eder.
Tüccar olan kimse rüyada abdestsiz namaz kıldığını görse, o kimse sermayesi olmadan mal kazanacağına delalet eder.
Eğer o kimse sanatkar ise yer bulamamasına, eğer kumandan ise asker bulamamasına delalet eder.
Abdestsiz olduğu halde çöplük gibi kendisinde namaz kılmak caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını gören kimsenin, daima arzu ve talepte bulunduğu bir şeyde hasrette kalmasına ve ona kavuşamayacağına delalet eder.
Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkamadığım ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına delalet eder.
Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına delalet eder.
Rüyada mamur sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin Allah ve meleklerin gazabına uğrayacağına rezil olmaya, büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına delalet eder.
Çöplükte veya deniz kenarında halkın abdest aldığı bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine delalet eder.
Bir kimse rüyada arkadaşının başı üzerinde abdest aldığı görse, arkadaşına varis olarak onun eşyasına malik olur.
Arkadaşının, kendi başında abdest aldığını görse, o kimseye o arkadaşından fazlaca zarar erişir, rezilliğe, üzüntü ve kedere düşer.
Rüyada abdest suyunu içtiğini gören her türlü korku ve endişeden emin olur, birçok hayır ve hasenatta bulunur, hasta ise sağlığına kavuşur.
Rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmek, kolay yoldan mal elde etmeye işarettir.


Genellikle ferahlamaya işaret eder.
İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.
Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur.
Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz.
Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur.
Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.
Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.
Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.


*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abdest aldığınızı ve birinin sizi seyrettiğini görmek; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine işarettir
*Allame Meclisi: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza ve hacetinizin minnetsizce reva olacağına işarettir
*Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest aldığınızı görmek; murada ereceğinize...
Temiz olmayan suyla abdest aldığınızı görmek; bunun aksine tabir edilir
*Kirmani: Berrak suyla abdest aldığınızı görmek; üzgünseniz sevineceğinize, korku içindeyseniz güvende kalacağınıza, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hastaysanız iyileşeceğinize işarettir
*Cabir Mağribi: Namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestinizin bozulduğunu görmek; yapacağınız bir iş neticesinde çaresiz kalacağınıza ve perişan olacağınıza işarettir.


Abdest almak, sıkıntılardan kurtulmak, abdest bozan kişi büyük para sahibi olacak demektir.


• Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder.

• Temiz su ile tam olarak abdest almak maksada kavuşmaya, Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine, Namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olmaya,, Allahü Teala'nın himayesine, Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah'a hamdetmeye, Abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle, Meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine, Abdest almak isteyip de şu bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, Boy abdesti gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye, Sıcak şu ile abdest almak kedere ve hastalığa, Hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya, Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmamaya, Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe,korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.

• Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir.

• Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.

• Genellikle ferahlamaya işaret eder.

• İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

• Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur.

• Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz.

• Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur.

• Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.

• Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.

• Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

• Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder.
Çünkü abdest almak nurdur.

• Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.

• Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.

• Boy abdesti almak güzelliğe, Allahü Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir.

• Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur.

• Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusul ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.

• Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.

• Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdest siz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.

• Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dülşa sevdiklerinden ayrılır.

• Cunup olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.

• Abdülgani Nablusi'ye göre; rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder.

• Abdest istekle yorumlanır.

• Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahü Teala Hazretlerinin korumasında olur.

• Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenabi Hakka hamd eder.

• Abdestsiz namaz kıldığını görmek, rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, sanatçı ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmek, istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, eşinden veya sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.

• Çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek, Allahü Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir.

• Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına, bir arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine delildir.

• Abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve haşenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

• Saf bir su ile ve tamam olarak abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir.

• Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer.

• Abdest aldığını fakat tamamlayamadığını görmek, istediği ve çalıştığı işin tamamlanamayacağına işarettir.

• Abdest almak caiz olmayacak bir şeyle abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi tabir olunur.

• Bir rivayete göre süt veya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır.

• Sıcak şu ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına işarettir.

• Bir başka rivayete görede: Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldığını görse “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.

• Rüyada abdest almak Allahü Teala tarafından nail olunacak himayeye işaret eder.

• Bir kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, Allahü Teala hıfz ve emanında bulunmasına işaret eder.

• Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe ısaret eder, dediler.

• Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder.

• Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder.

• Rüyada abdest almak istediğini fakat şu bulamadığını gören kimseye, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder.

• Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görse, çaldırdığı şeyini bulur.

• Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

• Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret eder.

• Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.

• Rüyada sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.

• Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.

• Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allahü Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır.

• Korkusu varsa, Allahü Teala onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allahü Teala ona şifa verir.

• Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

• Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder.

• Rüyada sıcak şu ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

• Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardanda yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.

Genellikle ferahlamaya işaret eder. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Temiz bir Su ile Abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer

abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur.

Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.

Tüccar olan kimsenin Rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.

Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Malumdur ki Abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline delâlet eder.

Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur.

Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır.

İmam Nablusî buyuruyor ki:

- Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder.

Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve

gamdan kurtulur...

Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.

Rüyada süt veya Bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delâlet eder.

Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder...

Nablusî demiştir ki:

"- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder."

Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder.

Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâlet

eder...

Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin

kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbir olunur...

Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldigini görse "Abdest üzerine abdest almak nurdur" hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydinligina isaret eder.

Rüyada abdest almak Allah (c.c) tarafindan nail olunacak himayeye isaret eder. Bir kimse rüyada namaz için abdest aldigini görse, Allah (c.c.)'in hifz ve emaninda bulunmasina isaret eder.

Bazi tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine verecegi emanete veya ödeyecegi borcuna ya da yapacagi sahitlige isaret eder, dediler.

Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldigini gören kimsenin maksadina kavusmasina, eger abdestini tamamlamamissa aksine işaret eder.

Rüyada kendisiyle abdest alinmasi caiz olmayan diger sivilarla abdest aldigini gören kimsenin, borçlanmasina isaret eder.

Rüyada abdest almak istedigim fakat su bulamadigini gören kimseye, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder.

Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görse, çaldırdığı eşyasını bulur.

Rüyada abdest alip namaza girdigini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret eder.

Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.

Rüyada sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara ugramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.

Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.

Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allah (c.c.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allah (c.c) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allah (c.c) ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder.

Rüyada Sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

İbrahim el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.

Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi; şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah'ın affına mazhar olacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına, rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allah'a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya yorumlanır.

Rüyanızda çarşıda veya hamamda abdest aldığınızı görmeniz; Allah'ın ve meleklerinin gazabına uğrayacağınıza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacağınıza, gizli kusur ve hatalarınızın açığa çıkacağına delâlet eder.

Rüyada abdest almak genellikle ferahlamaya işaret eder. Bazen de rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanmasına yorumlanır.

Rüyada temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, amacına kavuşur, eğer abdestini tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) tarafından korunmaya delâlet eder.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest alan veya gusül yaptığını gören, çalınan eşyasını bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve Allah (C.C.)a hamd eder. Abdest alınması caiz olmayan şeyle abdest aldığını gören kimse, mihnet ve meşakkat içinde bulunup ondan kurtulmayı bekler ve arzu ettiği şeyde noksan kalır.

Tüccar olan kimse rüyada abdestsiz namaz kıldığını görse, sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder. Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkmadığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu gören kimse hanımından veya dostundan ayrılır. Bazı yorumcular, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işarettir, derler.

Tanımadığı birinin başucunda abdest aldığını görmek: Kedere ve üzüntüye; kendi evinde abdest almak: O evde uzunca bir süre oturamayacağına; temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görmek: Kederde ise kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işaret eder.

Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına; abdesti tamamlamak, yapmayı planladığınız şeylerde başarı elde etmeye işarettir. Cünup olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır. Abdest aldıktan sonra eliyle avuçlayarak o abdest suyundan görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder.