Tiflisi Tabirleri: İmam Cafer Sadık (a.s): Çakmak çakmak; devletten haram mal elde edeceğinize veya devletin hizmetinde çalışarak rüşvetle haram mal kazanacağınıza…

Çakmak çaktığınızı, ancak ateş çıkmadığını görmek; istediğiniz malı elde edemeyeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Çakmak ve çakmak taşı görmek; biri güçlü ve cesur, diğeri katı kalpli biri olan iki ortağa işarettir. Bu iki ortak, insanlara saygınlık kazandıracak ve onlarla büyük işler yapacaktır.

Kirmanî: Çakmak çakıp kandil veya mum gibi şeyleri tutuşturmak:

Hâkim için; halkın onun adalet ve hoşgörüsünden dolayı huzur içinde yaşayacağına…

Âlim için; insanların onun ilminden hayır göreceklerine…

Tacir için; insanlara hayır ve iyilikte bulanacağına…

Fakir için; insanların onun erdeminden ve güzel davranışlarından fayda göreceklerine işarettir.