Rüyada cami görmek, hasret, özlem ve beklenti ile tabir olunur.

Camide namaz kılmak sevdiği birisinin kendisi özlediğine ama konuşmak için dahi cesaret edemediğine yorumlanır.

Cami minaresi gören kişi dargın olduğu bir yakınıyla barışır, görülen minare birden çok ise minare sayısı nispetince kavuşma uzun sürer.

Yıkık bir cami görmek, ailesinin kendisini habersizce biriyle tanıştıracağına işarettir.

Camide görülen cemaatin kalabalığı çok ise bir yakınının vefat edeceğine, camide görülen cemaat seyrek şekilde görülmüş ise bir yakınının çocuk sahibi olacağına delalettir.

Cami hocası gören kişi (bkz imam)

Rüyada cami kapısı görmek, yeni bir iş ve kazanca delalettir, kapıdan girmeyip öylece beklemek, bu iş için çaba gösterilmesi gerektiğine, eğer kapıdan girdiğini görüyor ise bu yeni işin uzun soluklu olacağına delalettir.

Rüyada cami kubbesi görmek, sizden yardım bekleyen bir yakınınıza kol kanat gereceğinize ve ileride bu kişiden fayda göreceğinize delalettir.

Rüyasında kendisini cami içerisinde görüp ibadet dışında herhangi birşey yapan kişi, dostlarından uzaklaşır, yanlış dostluklar kurmaya başlar.

Camide uyuduğunu görmek, memleketinden uzaklaşmaya ve orada farklı bir hayat kurmaya delalettir.

Tiflisi Tabirleri: Allame Meclisî: Cami görmek; önderlik, başkanlık, muhafızlık veya yargıçlığa…

Camiye girdiğinizi görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…

Caminin oldukça güzel ve kullanılışlı olduğunu görmek; işinizi büyük şahsiyetlerle daha da güçlendireceğinize…

Cami veya mescit inşa ettiğinizi görmek; cennette güzel bir köşk elde ettiğinize işarettir.

Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin Islam sembolü olmasından dolayı Melik'e, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara delalet eder. Şehir camii, ana, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese delalet eder. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a askeri çok olduğu için denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya,'susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder.
Şehir camii, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delalet eder. Caminin tavanı melikin yakınları ve haline muttali olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve amirleridir. Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlerine delalet eder. Caminin kapıları melikin kapıcısı ve perdarıdır. Minaresi ise melikin vekili veya habercisidir.
Cami, hakime delalet ederse, direkleri hakimin idaresinde bulunan evkafıdır. Lamba ve mumları, asrının fakihleridir. Sergileri, hakimin hükümlerini icra etmesi, yahut ilimlerden çıkardığı meselelerdir. Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat ettiği kitaplarıdır. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır. Minberi kölesi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan şeyidir.

 • Büyük cami melike,
 • küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara,
 • Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara, alim ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete,
 • Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye,
 • Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye;
 • Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara,
 • Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete,
 • Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine,
 • Bir vasata ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye,
 • Camide öldüğünü görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya,
 • Caminin kapıları, üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına,
 • Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına,
 • İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye;
 • Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder. ( Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare.)

  Seyyid Süleyman: Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin Islam sembolü olmasından dolayı Melik'e, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara delalet eder. Sehir camii, ana, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese delalet eder. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a askeri çok olduğu için denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya,'susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder.
  Sehir camii, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delalet eder. Caminin tavanı melikin yakınları ve haline muttali olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve amirleridir. Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlerine delalet eder. Caminin kapıları melikin kapıcısı ve perdarıdır. Minaresi ise melikin vekili veya habercisidir.
  Cami, hakime delalet ederse, direkleri hakimin idaresinde bulunan evkafıdır. Lamba ve mumları, asrının fakihleridir. Sergileri, hakimin hükümlerini icra etmesi, yahut ilimlerden çıkardığı meselelerdir. Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat ettiği kitaplarıdır. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır. Minberi kölesi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan şeyidir.

  Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur.
  Çünkü camiler, İslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir.
  Rüyada camiye girdiğini görmek, din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret için çıktığı pazara delâlet eder.
  Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder.
  Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.
  Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur'an ve denize, temizlik mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye delâlet eder.
  Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir âlime delâlet eder.
  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: - Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek, uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder.
  Ve rüya sahibi salih ameller işler.
  Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.
  Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok çok hayıra nail olmanın işaretidir.
  Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: -Rüyada bir mescid inşa eylediğini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.
  Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve vera ile de tâbir olunur.
  Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur: a) Sultan ve onun makamı, b) Medrese hocaları, c) Alimler ve fıkıh bilginleri, d) Kadri yüce bir kadın.
  İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder.
  Caminin kubbesi melikin yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir.
  Caminin direkleri de, devlet büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.
  Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi, vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur'ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.
  Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir.
  Caminin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir.
  Bir şehrin camisi, o şehir halkına delâlet eder.
  Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.
  Caminin müezzinini rüyada görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine işarettir.
  Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.
  Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır.
  Hasılı, rüyada cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni'mettir.

  Rüyada cami görmek din ve iman ile yorumlanır.
  Bir mescidi veya camiyi tamir ettirdiğini görmek hayırlı bir evlilik yapacağına, rızkının bol olmasına, evlada işarettir.
  Rüyada camide namaz kıldığını görmek muradına ermektir.
  Mescid veya camide mum ya da kandil yaktığını görenin evladı dindar olur.
  Caminin minaresinin yıkılmış olduğunu görmek o yerde felakete delalettir.
  Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin islam sembolü olmasından dolayı devlet adamına, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara işaret eder.
  Şehir camii, ana, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese delalet eder.
  Mazlum olarak camiye girmek, adalete, kur'ân'a, askeri çok olduğu için denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder.
  Şehir camii, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye işaret eder.
  Caminin direkleri, devlet büyükleri ve amirlerdir.
  Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.
  Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlere işaret eder.
  Cami, hakime delalet ederse direkleri hakimin idaresinde bulunanlardır.
  Lamba ve mumlan asrın fakihleridir.
  Sergileri, hakimin hükümlerini icra etmesi, yahut ilimlerden çıkardığı meselelerdir.
  Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat ettiği kitaplarıdır.
  Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır.
  Minberi kölesi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan şeyidir.
  Bazen de caminin mihrabı helal rızka ve saliha zevceye, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, kur'ân'ı kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalanna delalet eder.


  Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.


  *Allame Meclisi: Cami görmek; önderlik, başkanlık, muhafızlık veya yargıçlığa…
  Camiye girdiğinizi görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…
  Caminin oldukça güzel ve kullanılışlı olduğunu görmek; işinizi büyük şahsiyetlerle daha da güçlendireceğinize…
  Cami veya mescit inşa ettiğinizi görmek; cennette güzel bir köşk elde ettiğinize işarettir.


  • Büyük cami melike, küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara.

  • Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara, alım ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete.

  • Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye.

  • Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye.

  • Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete.

  • Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine,
  • Bir vasıta ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye,
  • Camide olduğunu görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya,
  • Caminin kapıları, üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına,
  • Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına,
  • İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye; Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder.

  • (Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare).

  • Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.

  • Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.

  • Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir.

  • Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.

  • Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören, kendisine ve ilmine inanılan bir kişi ölür.

  • Cabir ül-Mağribi'ye göre: Bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir.

  • Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller ve çiçekler ve yeşilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlaşılarak lekelenmeden kurtulur.

  • Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur.

  • Eğer hacca gitmemiş ise hacca gider.

  • Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapan-digini görmek, tövbesini Cenabi Hakkın kabul ettiğine delildir.

  • Bir mescit veya camie gelip kapısını kapalı bulmak, işlerinin güçleşeceğine; kapısının açılıp içeriye girdiğini görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek, akrabalarından ilişiğini kesip, artık onlara yardım etmeyeceğine; cami ve-ya mescit içinde olduğunu görmek, tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve tanınmış bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali, kilim veya hasırlarını eskimiş görmek, karısının veya kocasının iyi yolda olmadığına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir şeyin oldu-günü görmek veya orada o işi yapmak, musibete delalet eder.

  • Bir başka rivayete görede: Rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadiyle pazara çıkmasına işarettir.

  • Şehir camii, anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir.

  • Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, Kur'an'a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işarettir.

  • Şehir camii, kale olarakta yorumlanır.

  • Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.

  • Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.

  • Camiinin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.

  • Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasına gelir.

  • Camiinin kapıları devlet başkanının korumalarıdır.

  • Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir.

  • Lamba ve mumları, çağın islam hukuku bilginleridir.

  • Camiinin tavanı, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardır.

  • Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır.

  • Minberi, hizmetçisi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan seyidir.

  • Bazen de camiinin mihrabı helal rızka ve iyi bir eşe, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kur'anı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.

  • Camiinin yanması rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesi anlamına gelir.

  • Camiinin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için kışlalar gibidir.

  • Şehir camiii, oranın halkına işarettir.

  • Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin llderlerine, aşağı tarafları şehrin avam halkına direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir.

  • Camiinin mihrabı, imamına, minberi devlet başkanı yahut hatibine işarettir.

  • Camiinin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camiide toplananlara işarettir.

  • Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır alimlerine işarettir.

  • Camiinin kapıları şehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır.

  • Bu zikrolünan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir.

  • Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; mürainiza ereceğinize işarettir.

  Rüyada cami ya da namaz ve ibadet yapılan bir yer görmek, çok hayırlıdır, arzu ve isteklerinize kavuşacağınıza, çalışma hayatınızda kariyer yapacağınıza tabir edilmektedir.

  Rüyada camide namaz kıldığını görmek, hayallerinin gerçekleşmesine, imam eşliğinde namaz kıldığını görmek, Allah’ın rızasını kazanıp üzerinize rahmet yağacağına yorumlanır. Camiye girdiğini görmek, İslam’a uygun yaşadığınıza, hac ibadeti yapacağınıza ve ahretinizin güzel olacağına işarettir. Camide uygunsuz bir eylem yapıldığını görmek o mahalle halkının pek hayırlı olmadığına, yapılan iyi bir fiil görmek, o mahalle halkının hayırlı olduğuna tabir edilmektedir. Rüyada camide vefat ettiğini görmek, çok güzel ve temiz bir tövbe ile öleceğine, cami kapısı görmek, işinizde idarecilerinizin sağ kollarına yakın olacağınızı göstermektedir. Cami kapısını açık görmek, hayırlı berekete, kapalı görmek ise isteklerinize biraz geç ulaşacağınıza, camide secde ettiğini görmek doğru yolu bulup Allah’tan af dilemeye, cami yaptırdığını görmek, lider bir konuma geleceğinize, dindar kadınla izdivaca, gerçekte de cami yaptıracağınıza, zengin olacağınıza ya da çok hayır ve hasenatta bulunacağınıza işarettir. Kendini güzel ve etrafı yeşilliklerle çevrili bir camide görmek, iftiraya uğramaya ancak bu yanlış anlamanın kısa süreli olup aklanacağınıza tabir olunmaktadır.

  Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; muraınıza ereceğinize işarettir.

  Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kildiginizi görmek; murainiza ereceginize isarettir.

  Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder

  Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin İslâm sembolü olmasından dolayı melik'e, helal ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla çıktığı pazara yorumlanmıştır. . Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işaret eder. Caminin kapısını kapalı gören zor durumlar yaşar.

  Bir mescit veya cami tamir ettirdiğini veya inşa ettirdiğini görmek, iyi bir evliliğe ve rızkın bolluğuna işarettir.

  Minarenin yıkıldığını görmek, o yerdeki alimlerden birinin bir felakete uğramasına yorulur. Cami veya mescitte mum yaktığını görenin çocuğu iyi bir bilgin olur.
  Rüyada camiiye girmek, din islerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanin ticaret maksadiyle pazara cikmasina isarettir. Şehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazim olan herkese isarettir. mazlum olarak camiiye girmek, adalete, kur'an'a, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye isarettir. Şehir camii, kale olarakta yorumlanir. camiinin tavani, devlet baskaninin yakinlan ve onunla iliskili olan kimselerdir. camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. camiinin lambalan, icap ettigi zaman verdigi malidir. camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasina gelir. camiinin kapilari devlet baskaninin korumalaridir. minaresi ise devtet baskaninin vekili veya habercisidir. lamba ve mumlar, cagin islam hukuku bilginleridir. camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. minaresi, hakimin, halk üzerine faziletim göstermek icin insanlan toplamaya kalkismasidir. bazen de minare, müzesine, kur'an-i kerim okuyana, minberi de hatibine, kapisi kapicisina, idarecisi de lambalarina isarettir. camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasina, mülkünün degismesi anlamina gelir. camiinin etrafinda olan sadirvan, subaylar ve askerler icin kislalar gibidir. Şehir camiii, oranin halkina isarettir. camiinin mihrabi, imamina minberi devlet baskani yahut hatibine isarettir. camiinin sergileri, sehrin hayir sahiplerine ve namaz kilmak icin camiide toplananlara isarettir. camiinin müezzini, sehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halki hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine isarettir. camiinin kapilari sehrin iscileri, bekcileri, Polisleri ve emniyet mensuplaridir. bu zikrolunan seylere iyilik ve kötülükten kavusan seyin tabiri onun isaret ettigine aittir.