Rüyanızda cennetin haznedarlarını gördüyseniz ömür boyu mutlu bir yaşam süreceğinize işarettir.

Rüyada cennet haznedarı görülmesi hayra yorumlanır. Sağlıklı güzel ve mutlu bir hayatınız olacağını göstermektedir. Cennet haznedarını görmek, nimetinizin, rızkınızın bol olacağına, Allah’ın rızasını kazandığınıza, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza tabir olunmaktadır.

Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada cennetin haznedarını görmek, devamlı sevince delalet eder. Yine bu haznedarı görmek, melikin haznedarına ve hayırlı haber ile gönderdiği adamına, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın kabul olmasına, sultanın kendisine kızdığı kimsenin de tekrar sultanın rızasına nail olmasına delalet eder. özellikle cennetin haznedarı kendisine cennet meyvelerinden bir şey vermiş veyahut cennet elbiselerinden bir şey vermiş veyahut cennet elbiselerinden bir elbise giydirmiş ve güler yüzlülük göstererek, kendi tarafına yönelmiş ise, bunların hepsi veya bunların benzerleri Allah Teala Hazretlerinin o kimseden razı olmasına, gizli ve aşikarede onun üzerine nimetlerini izharına delalet eder.
Cennetin haznedarını görmek, nimete, temiz yaşayışa ve Allah'ın rızasına delalet eder. Bir kimse cennette olduğunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin her bir kapısından girdiklerini görse, Allah Teala Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayırla onu hayır-landırır. Bir kimse cennetin haznedarını görse üzüntü ve kederi gider, ferahlığa kavuşur ve geçimi güzel olur.

Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi, devamlı sevince ve sürura delâlet eder.
Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah'ın rızasına delâlet eder.
Ve yine cennette olduğunu, meleklerin kendisine selâm verdiğini ve cennetin bir kapısından girdiklerini görmek, Allahü Teâlâ'nın o kimseyi affedeceğine, uzun ve devamlı bir hayırla ona ihsanlarda bulunacağına alâmettir.
Yine rüyada cennetin haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gideceğine, sürür ve ferahın avdetine ve güzel bir geçime delâlet eder.
Yine rüyada cennet haznedarı görmek, devletin haznedarına ve hayırlı bir haber ile gönderdiği adamına, vadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın kabul olunmasına delâlet eder.
Rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdiğini, yahut cennet elbiselerinden giydirdiğini veya güler yüzlülük gösterdiğini görmek Allah'ın o kimseden razı olmasına, gizli ve aşikâre onun üzerine nimetlerini indirmesine delâlet eder.

Rüyada cennetin haznedarim görmek, devamli sevince isarettir.
Cennetin haznedanni görmek, nimete, temiz yasayisa ve Allah'in nzasina isarettir.
Bir kimse cennette oldugunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin her bir kapisindan girdiklerini görse, Allahu Teala Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayirla onu hayirlandinr.
Bir kimse cennetin haznedanm görse üzüntü ve kederi gider, ferahliga kavusur ve geçimi güzel olur.


Rüyada cennetin haznedarim görmek, devamli sevince isarettir. Cennetin haznedanni görmek, nimete, temiz yasayisa ve Allah in nzasina isarettir. Bir kimse cennette oldugunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin her bir kapisindan girdiklerini görse, Allahu Teala Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayirla onu hayirlandinr. Bir kimse cennetin haznedanm görse üzüntü ve kederi gider, ferahliga kavusur ve geçimi güzel olur.

Cennetin haznedarını görmek, nimete, temiz yaşayışa ve Allah'ın rızasına delâlet eder. Bir kimse cennette olduğunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin her bir kapısından girdiklerini görse, Allah-ü Teala Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayırla onu hayırlandırır. Bir kimse rüyasında cennetin haznedarını görse üzüntü ve kederi gider, ferahlığa kavuşur ve geçimi güzel olur.


Rüyada cennetin haznedarim görmek, devamli sevince isarettir. Cennetin haznedanni görmek, nimete, temiz yasayisa ve Allah'in nzasina isarettir. Bir kimse cennette oldugunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin her bir kapisindan girdiklerini görse, Allahu Teala Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayirla onu hayirlandinr. Bir kimse cennetin haznedanm görse üzüntü ve kederi gider, ferahliga kavusur ve geçimi güzel olur.

Rüyada cennetin hazinedarını görmek; devamlı sevinçle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cennetin hazinedarını veya hazinedar tarafından kendisine bir elbise giydirildiğini ve kendisine güler yüz gösterildiğini görmesi; Allah'ın o şahıstan razı olduğuna ve bütün nimetlerden o kuluna verdiğine böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder. Başka bir yoruma göre: Bir kimsenin rüyasında cennetin hazinedarını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinin geçeceğine refah ve huzura kavuşacağına işaretle tabir edilir.