Rüyanızda ebemkuşağını görmeniz; korktuğunuz şeylerden emin olacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında semada sarı renkli bir ebemkuşağı görmesi; o bölgenin halkına bir hastalık geleceğine, kırmızı renkli bir ebemkuşağının görülmesi; savaş çıkacağına veya rüya sahibinin hafıza bozukluğuna maruz kalacağına, yeşil renkte bir ebemkuşağının görülmesi; o yörede çok ucuzluk olacağına yorumlanır.Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Semada kırmızı renkte bir ebemkuşağının görülmesi; o yörenin devlet büyüğünün kuvvetli olduğuna, siyah olduğunun görülmesi; bu rüyanın aksine, parlak bir renkte görülmesi; iyiye ve hayra, karanlık görülmesi ise kötüye işaret şeklinde tabir olunur.

Rüyada ebemkuşağını görmek, korkudan emin olmaya yorumlanır. Ebemkuşağının kırmızı olduğunu görmek, kan akmasına; sarısı hastalığa; yeşil ebemkuşağı, kıtlıktan emin olmaya yorumlanır. Ebemkuşağını gören kimse, evlenir. Çünkü şairler kadınları ona benzetirler.

Gökte kırmızıçizgi gibi bir şey görmek, o yerin devlet büyüğünün kuvvetli oluşuna; bu çizgiyi siyah görmek, bunun aksine yorumlanır. Yerden çıkıp yavaş yavaş gökyüzüne kadar uzanan bir kuşak görmek, o yer halkı arasında bir olayın meydana geleceğine, bu renkler kaybolursa, o olayın etkisi olmayacağına delalet eder. Ebemkuşağını parlak görmek iyi ve hayırlı, karanlık görmek fenadır.


Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada ebem kuşağını görmek, korkudan emin olmaya delalet eder. Ebem kuşağının kırmızı olduğunu görse, o senede kan akmasına delalet eder ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur. Eğer sarı görse, hastalığa; yeşil görse, kıtlıktan emin olmaya delalet eder. Ebem kuşağını gören kimse, evlenir. Çünkü şairler kadınları ona benzetirler.
Bazı tabirciler, ebem kuşağını sağ tarafından görmek, hayra; sol tarafından görmek de, ucuzluğa ve bolluğa delalet eder, dediler. Eğer ebem kuşağmı hem sağ ve hem de sol tarafında görürse, fakirler için ucuzluğa ve bolluğa; zenginler için de, sıkıntının gitmesine delalet eder. Çünkü ebem kuşağı devamli kalmayarak sür'atle kaybolur.
Bulut yayını rüyada görmek, onun meydana çıktığı taraftan korkunç bir durumun meydana gelmesine delalet eder. Bazan da bu rüya askerde meydana gelecek harekete ve muhtelif renkli sancakların şöhret bulmasına delalet eder. Bununla beraber şimşek çakması ve gök gürlemesi gibi hallerde olursa, meydana çıkacak düşmana ve insanların, düşmana karşı koymak için hazırlanmasına delalet eder.

Rüyada ebem kuşağını görmek, korkudan emin olmaya işarettir. Ebem kuşağının kırmızı olduğunu görse, o senede kan akmasına işarettir ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur. Eğer san görse, hastalığa yeşil görse, kıtlıktan emin olmaya işarettir. Ebem kuşağını gören kimse, evlenir. Bazı tabirciler, ebem kuşağını sağ tarafından görmek, hayra, sol tarafından görmek de ucuzluğa ve bolluğa işarettir, dediler. Eğer ebem kuşağını hem sağ ve hem de sol tarafında görürse, fakirler için ucuzluğa ve bolluğa, zenginler için de sıkıntının gitmesine işarettir.

İnsan için ebem kuşağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.
Rüyada ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, o sene içinde kan akmasına delâlet eder.
Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.
Rüyada ebem kuşağının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; sarı renkte görülmesi, hastalığa delâlet eder.
Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşağı görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
Zira, şairler kadınları ona benzetirler.
Denilmiştir ki: Rüyada ebem kuşağını sağ tarafından görmek, hayra; sol tarafından görmek de, ucuzluğa ve bolluğa alâmettir.
Fakir bir kimsenin rüyada ebem kuşağını hem sağ hem de sol tarafında görmesi, ucuzluğa ve bolluğa ve geçim hususunda genişliğe delâlet eder.
Zenginler için de, sıkıntının gitmesine, ferah ve sürürün avdetine işarettir.


Rüyada ebem kuşağı görmek bekar bir kimse için evlenmeye işaret eder.

Ebem kuşağına çok yakın olduğunu gören kimse güzel, güvenilir ve bilgil bir kadınla tanışır.Ebem kuşağını görmek, insanın hayatındaki değişiklik ve hareketlilik manasına gelir. Rüyada ebem kuşağını parlak görmek iyi ve hayırlıdır. Ebem kuşağı gören kişi bekar ise evlenir. Bazı rüya yorumcuları ebem kuşağını sağ tarafta görmek hayra, sol tarafta görmek şerre delalet eder.

Rüyada ebem kusagini görmek, korkudan emin olmaya isarettir. ebem kusaginin kirmizi oldugunu görse, o senede kan akmasina isarettir ve rüya sahibinin yaralanmasindan korkulur. eger san görse, hastaliga yesil görse, kitliktan emin olmaya isarettir. ebem kusagini gören kimse, evlenir. bazi tabirciler, ebem kusagini sag tarafindan görmek, hayra, sol tarafindan görmek de ucuzluga ve bolluga isarettir, dediler. eger ebem kusagini hem sag ve hem de sol tarafinda görürse, fakirler icin ucuzluga ve bolluga, zenginler icin de sikintinin gitmesine isarettir.