Rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek, evli kimseler için hanımın hamileliğine delâlet eder.
Bekâr için de evlenmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ektiğini görmesi, tarla sahibi ile aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlığa delâlet eder.
Rüyada tarladaki ekinin yandığını ve mahvolduğunu görmek, açlık ve kıtlık ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindiğini görmesi, iyi ve güzel amele, ibadet ve tâata delâlet eder.
Yine rüyada bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, menfaat ve berekete nail olur.
Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın olduğuna alâmettir.
Rüyada buğday ektiğini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur.
Buğday başağı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına işarettir.
Arpa, hayıra delâlet eder.
Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ektiğini görmek, günah ve ziyana işarettir.
Mevsimsiz bir yerde ekin biçtiğini görmek ise, o yerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da kılıca; tarla dünyaya, onun başağı, halk topluluğuna delâlet eder.
Bazı kere de tarla, mescidlere, zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapı­lan her yere delâlet eder.” Hadis-i Şerifte: “Dünya âhiretin tarlasıdır.” buyurulmuştur.

Bir kimsenin rüyada ekin biçtiğini görmesi, güç ve zor şeyi kolaylaştırmağa ve çabuk elde edilen rızka işarettir.
Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne attığını görmek, o ekindeki iyiliğe ve âfetlerden uzak olmasına delâlet eder.
Eğer ekin olgunlaşmamışsa, ziraata erişecek âfete veya yiyeceklerin pahalılığına delâlet eder.
Rüyada ekin biçmek, onu biçen kimse için mükâfat olarak erişeceği sevaba delâlet eder.
Ekinin mevsimsiz olması ise, ölüm ve kıtal ile tâbir olunur.
Eğer biçilen ekin taze ve yeşil ise, gençlerin ölümüne, beyaz olursa ihtiyarların ölümüne alâmettir.
Rüyada biçilmiş ekin içinde yürüdüğünü görmek, mücahid safları arasında yürümeye ve gezinmeye işaretter.


Rüyada ekin biçmek zorla, güçlükle yapılan ancak sonunda başarıya ulaşılan ve bol rızk elde edilecek işe delalettir.
Rüyada ekin ekmek ise evli insanlar için çocuğa ve rızka, bekar insanlar için de evlenmeye işarettir.
Ekinin yeşili uzun ömre, kurusu ecelin yaklaşmasına yorumlanır.
Buğday ekmek, ücretin bol olmasına, bazen de şiddete yorumlanır.
Arpa, hayırdır.
Ekinlerin arasında yürüdüğünü gören kimse, mücahitlerin safları arasında yürür.
Bir kimse kendisinin ekin olduğunu görse, o ekin din ve dünyasınca o kimsenin amelidir.
Yeşil bir ekinlikte gezdiğini gören kimse, iyi amele ve ibadete gayret eder.
Ekilecek yer, hanıma da yorumlanır.
Zira onda da ekmek, hamile olmak, doğurmak gibi tarlada olan haller vardır.
Ekinlerin başağı çocuk veya maldır.
Rüyada ekin biçmek, güç şeyin kolaylaşması ve çabuk elde edilen rızktır.
Eğer biçilen ekin çarşıdan birisine ise o çarşı halkının menfaatlerinin çokluğuna, alışverişlerinin iyi gidip yaptıkları ticaretten kazanç sağlamalarına yorumlanır.
Eğer biçilen ekin mescid ve hayır yeri veya bir camide olursa, ekini de bizzat halkın kendisi biçiyor ve tanımadığı kimse de yoksa, her biçen kimse için meydana gelecek ücretlere ve sevaba yorumlanır.
Ekin biçmek, onu biçen için mükafat olarak kavuşacağı sevaba yorumlanır.
Biçilmiş ekin içerisinde yürüdüğünü gören kimse mücahid saflarında gezinir.
Meçhul bir mahallede başakları yetişmiş, rengi sararmış ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına; ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına, bir tarlayı ekip haşatını biçtiğini ve sonra harmana nakleylediğini görmek, ümidine ereceğine, işlediği hayrın sevabının bulacağına delalet eder.
Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askere gider.
Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azlığına; elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek başkasının ticaretinden eline mal geçmeye; başkasının ekininin başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya; mevsiminin dışında fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına; başaklar yeşilse gençlerin vefatına; bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı görmek, zevcesinin hamile kalacağına işarettir.

Rüyada ekin görmek, ömrün uzamasına, rızka, bekar kişinin evlenmesine, sevap işlediğinize, ibadete tabir edilmektedir.

Rüyada bekar bir kimsenin ekin ektiğini görmesi, yakın bir zamanda evleneceğine yorumlanır. Ekin ekmek, yeni doğacak evlada, ele geçecek mala ve rızkın artacağına işarettir. Etrafı yeşillikler ile dolu bir ekin tarlasında olduğunuz görmek, hayırlı amele ve ibadetin güzelliğine, yeşil ekin görmek, ömrün uzamasına, kusuru olan ekin ecelinizin geldiğine, yeşil olan bir ekinin kuruduğunu görmek, başa gelecek belaya tabir olunur. Rüyada ekin yanması, rızkın azalacağına ve yokluğa tabir edilmektedir. Tarlaya buğday ekmek, şiddet görmeye, arpa ekmek iyiye işarettir. Ekin tarlasında yürümek Allah yolunda savaşanların yanında olmaya delildir. Ekilecek bir yerde bulunduğunuzu görmek, kadına yorumlanır. Çünkü kadın, doğurgandır. Tarlada ekin sürdüğünü görmek, bir bayan ile yakın ilişkide bulunmaya yorumlanır. Ekin tarlası biçtiğini gören ticaret ehli ise kazancının artar ya da zor durumdan kurtulup rahata erer. Ekin biçmek sevaba gireceğiniz hayırlı işler yapacağınıza işarettir. Rüyanızda mülkü size ait olan bir tarlayı ektiğinizi görmek, varlık sahibi olacağınıza delildir. Tarlaya tahıldan başka bir şey ektiğinizi görmek, insanlara yarar sağlayacak işler yapmaya, ekin ektiğinizi ancak yeşermediğini görmek, iyi olmayan huya, size yararı olmayacak ve netice vermeyecek bir işe tabir edilir. Rüyada pirinç ekmek, yüksek makama erişmek için çaba göstermeye, tütün ekmek, yaşadığınız yer dışından gelecek, paraya ya da mala, tahıl ekmek, berekete işarettir.

Rüyada ekin ektiğini görmek bekar için evliliğe işarettir. Rüyada ekinin yanması, açlık ve kıtlıktır. Yeşil ekinde gezdiğini gören kimse iyi amele ve ibadete koşar. Bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse evliyse çocuğa, bekârsa evlenmeye veya eline çok mal geçmesine ve bolluğa yorumlanır.

Ekinin yeşili uzun ömre, kurusu ecelin yaklaşmasına yorumlanır. Buğday ekmek, ücretin bol olmasına, bazen de şiddete yorumlanır. Arpa, hayırdır.

Ekinlerin arasında yürüdüğünü gören kimse, mücahitlerin safları arasında yürür. Bir kimse kendisinin ekin olduğunu görse, o ekin din ve dünyasınca o kimsenin amelidir. Yeşil bir ekinlikte gezindiğini gören kimse, iyi amele ve ibadete gayret eder.

Ekilecek yer, hanıma da yorumlanır. Zira onda da ekmek, hamile olmak, doğurmak v.s, gibi tarlada olan haller vardır. Ekinlerin başağı çocuk veya malıdır. Rüyada ekin biçmek, güç şeyin kolaylaşması ve çabuk elde edilen rızktır.

Eğer biçilen ekin çarşılardan birisinde ise o çarşı halkının menfaatlerinin çokluğuna, alışverişlerinin iyi gidip yaptıkları ticaretten kazanç sağlamalarına yorumlanır.

Eğer biçilen ekin mescit ve hayır yeri veya bir camide olursa, ekini de bizzat halkın kendisi biçiyor ve tanımadığı kimse de yoksa her biçen kimse için meydana gelecek ücretlere ve sevaba yorumlanır.

Ekin biçmek, onu biçen için mükâfat olarak kavuşacağı sevaba yorumlanır. Biçilmiş ekin içerisinde yürüdüğünü gören kimse mücahit saflarında gezinir. Meçhul bir mahallede başakları yetişmiş, rengi sararmış ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına; ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına; bir tarlayı ekip hasadını biçtiğini ve sonra harmana naklettiğini görmek, ümidine ereceğine, işlediği hayrın sevabının bulacağına delâlet eder. Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askere gider.

Ekin görmek kadınlar ile yorumlanır. Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete; mevsiminde yeşil ekin görmek, o mahalde rızk ve nimetin bolluğuna; eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına; kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermiş olduğunu görmek, muradının maksadına ermeğe; eğer mevsimsiz ise aralarında muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna; bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin fücceten vefatına; yeşil ekinin kuruduğunu görmek, bir musibet ve felakete; kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaya; o tarlada bir veya birkaç ağacı olup suladığını görmek nimet husulüne; vaktinin dışında ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delâlet eder.

Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azlığına; elinde bir demet başak görmek yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmeye; başkasının ekininden başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya. Mevsiminin dışında fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına; başaklar yeşilse gençlerin vefatına; bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı görmek, zevcesinin hamile kalacağına işarettir.

Rüyada tütün ekmek yabancı memleketten rızka; pirinç ekmek mal ve mansıb için cehid ve gayrete; hububat ziraatı rıza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delâlet eder. Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemişlerdir. Bunda rüya sahibinin hâli dikkate alınır.

Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydası olan şeylerde iyilik etmekte tabir olunur. Bir rivayete göre bu rüya zihin karışıklığına delâlet eder.

Bir yerde ekin veya bir çeşit ot görmek veya ondan yemek, hayır ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere taşımak, rızk bulmak için yapılacak yolculuğa işarettir. Bazıları demişler ki: Bir tarlayı ekilmiş ve çıkan ürünü de olgunlaşmış görmek, hayra delâlet eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmış ise fasit (kötü) dür. Mevsiminde kendi tarlasına ektiği ekini olgunlaşmış gören, dünya ve ahiret hayrına, yeni helal mal ve sevaba nail olur. Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmiş yer görmek, şeriata aykırı bir iş yaptığına işarettir. Bazılarına göre, pişirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pişirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre delâlet eder. Bir şey ektiğini ve fakat yeşermediğini görmek üç şekilde yorumlanır: Kötü adet, güç iş, sonuç alınmayacak şey.