Seyyid Süleyman: Rüya aleminde tanınan bir mahalde, bilinen bir ekin cinsini mevsiminde yetişmiş görmek; evlada işarettir. Onda görülen iyi, kötü her hal buna göre yorumlanır. Meçhul bir yerde; başakları yetişmiş, rengi sararmış fakat, mevsimsiz ekin gören; aleyhinde davranacak, kendisine karşı düşmanlıkta birbirine yardımcı olacak bir cemaatle karşı karşıya kalır. Ekini hasat etmek; bir topluluğun, fitne yüzünden mahvolacaklarına işaret eder. Bir tarlayı ekip hasatını biçen sonra harmana nakleylediğini gören; ümit ettiği şeye nail olur. Işlediği hayır sayesinde sevap kazanır. Biçilmiş ekinler arasında dolaşan; mücahitlerle beraber gazaya gider.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve düşmanlıktır. Arpa, bilhassa mevsiminde biçilirse hayır ve menfaattir. O senenin ucuzluğuna işarettir. Ekinde yangın ve emsali bir durum görmek; o yerde ortaya çıkacak kıtlığa delalet eder. Yanan veya başka bir şekilde telef olan bu ekin, rüya sahibine ait ise kendisi hükumet yüzünden zarara girer. Ekini suladığını görenin, din ve dünya hayatında faydalı bir hal meydana gelir. Ekinin ortasında bir nehir veya dere görmek; iyi değildir. Ekinin başaklarını hayvan ayakları altında görmek, sahibinin uğrayacağı zarara işaret eder. Ekini eken tanınmıyorsa, rüya sahibi zarara uğrar.
Kirmani demiştir ki: Ekin görmek; kadınlarla tabir olunur.