Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada farz namazı kılan kimsenin, velayete veya reisliğe ya da emaneti yahut Allah'ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmesine, korku ve endişeden kurtulmasına delâlet eder. Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rükû ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını gören kimse, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şeyi veya zulmen birisinden aldığı malıya da birisine yaptığı borcu öder. Yaramaz ve çirkin işlerden sakınır.
Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü biri siyle barışmaya delâlet eder.
Eğer rüyayı gören imam olursa, tazminat öder. Yahut borçlanır. Eğer imama uymuş birisi ise, başkasına yük olur.
Öğle namazı, yardıma veya>.:".! gizli olan şeyin meydana çıkmasına delâlet eder.
Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir. Dünya ve ahiret işlerinde istediği her şeyde kendisine yardım edilir. Zira rüyada namazı tamamlamak, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder. Rüyayı göıen borçtan dolayı hapsedilmiş ise, onun borcu başka birisi tarafmdan ödenerek hapisten kurtulur ve rızkı bollaşır.
Bir kimse bulutsuz ve açık bir havada, öğle namazı kıldığını ve bununla da sevindiğini görürse, yapacağı bir işte kendisine yardım edilir ve o günün açıklığı kadar mutlu olur. Eğer rüyada kıldığı öğle namazı bulutlu bir günde olursa, o kimse üzüntü veren bir iş yapar.

Bir kimsenin rüyasında farz namazlardan birini kıldığını görmesi; o kimsenin sözünde duracağına ve dargın olduğu birisiyle barışacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında öğle namazını kıldığını ve bunu bitirdiğini görmesi; o kimsenin arzusuna nail olacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında ikindi namazını kıldığını görmesi; o kimsenin kendisi veya başkası adına yapacağı yemine veya bir borç altına gireceğine işaret eder. Rüyanızda akşam namazını kıldığınızı görmeniz; arzu ettiğiniz veya yaptığınız işinizin sona ereceğine, kişinin rüyasında akşam namazını tam olarak kılıp bitirdiğini görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeyin meydana geleceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında yatsı namazını kıldığını görmesi; o kimsenin geçimleri üzerine olan aile ferdlerinin her çeşit ihtiyaçlarını karşılamaya önem vereceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında sabah namazını kıldığını görmesi; o kimsenin kendisine lazım olan dünyevî ihtiyaçlarını hazırlamaya başlayacağına veya çok çocuğu olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında cuma namazını kıldığını görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine nail olacağına, kişinin rüyasında bağ ve bahçede namaz kıldığını görmesi; o kimsenin günahlarından Allah'a tövbe edeceğine, kişinin rüyasında bir mezrada (ziraat yapılan yerde) namaz kıldığını görmesi; o kimsenin borcunu ödeme imkânı bulacağına, rüyasında namazı bitirip mescidden çıktığını gören kimsenin; fazilet ve hayra nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bayram namazı kıldığını görmesi; o kimsenin borcunu ödeyeceğine, eğer hasta ise şifa bulacağına ve sıkıntılardan kurtulacağına delalet eder. Kişinin rüyasında cenaze namazı kıldığını görmesi; rüya sahibinin namazını kıldığı kimseye şefaat edeceğine işaret eder.

Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rüku ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını gören kimse, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şeyi yerine getirir veya zulmen birisinden aldığı malı geri verir ya da borcu varsa öder. Yaramaz ve çirkin işlerden sakınır.

Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü birisiyle barışmaya yorumlanır.

Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir.

İkindi namazı, kendisi veya başkası için yapacağı yemindir. İkindi namazı borca da yorumlanır.

Rüyada, akşam namazını kıldığını gören kimsenin arzu ettiği veya yaptığı işi sona erer. Akşam namazını tamamen kıldığını gören kimsenin arzu ettiği şey meydana gelir.

Rüyada yatsı namazını kıldığını gören kimse, geçimleri kendi üzerine farz olan aile halkının yiyeceklerine, içeceklerine, giyeceklerine vs. gibi şeylere ihtimam gösterir.

Sabah namazını kıldığını gören kimse, yemek ve giymek gibi dünyevi geçiminde kendisine zaruri ve lazım olan şeyleri hazırlamaya başlar. Yahut çoluk çocuğunun işine çalışır.

Akşam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye de yorumlanır.

Rüyada ikindi namazını kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazen da, hidayet, hayır ve korumaya yorumlanır.

Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlık yapmasına yorumlanır.

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradı hasıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur.

Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Yüce Allah'a tövbe eder.

Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.

Namazı kılıpbitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra kavuşur.

Rüyada kılınan cuma namazı ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya yorumlanır.

Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye yorumlanır. Eğer ölü tanınmıyorsa, boş gezen bir kimsenin vazife alacağına ve bir şirketten geçimini sağlamasına yorumlanır.

Korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeye veya hastalık ile çekişmeye fakat sonradan iyileşmeye işarettir.

Rüyada namazda konuştuğunu görmek, hibe ettiği veya söz verdiği şeyden dönmeye yorulur.

Rüyasında imamdan önce rüku ve secde ettiğini gören kimse, kendisi için faydalı olan kimselere karşı çıkar. Bu rüya yanılma ve unutkanlığı da ifade eder.