Bir kimsenin rüyasında Fatiha Sûresini okuduğunu veya bir başkası tarafından okunduğunu görmesi, o kimsenin güç olan işlerinin kolaylaşacağına, rızkında genişlik meydana geleceğine, rüyayı gören erkek ise birkaç kadınla evleneceğine, eğer kadın ise çok çocuk doğuracağına işaret eder.Kirmânî'nin yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin Allah tarafından ibâdete muvaffak kılınır. Câfer-i Sâdik'ın yorumuna göre: Bu kimsenin hacca gideceğine ve duasının kabul olacağına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimseye lah'ın hayr kapılarını açacağına işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bu kimsenin duasının bul olacağına, rızkının bol ve ömrünün uzun olacağına işaret ile tabir olunur. İbn-i Kesir'in yorumuna göre: Bu kişinin duası hemen kabul olunur, ferah ve sevince erişir.Süleyman Hüsni'nin yorumuna göre: Bu kişinin işlerinin kolaylaşacağına, dünya ve âhir ette mutlu olacağına, bol ve bereketli bir rızka kavuşacağına yorumlanır.

Seyyid Süleyman: Rüya aleminde Fatiha Suresini okuyan veya okunduğunu görenin güç işleri kolaylaşır. Geçiminde genişlik, hayır ve bereket hasıl olur. Rüya sahibi yedi kadınla evlilik yapar. Duası kabul edilir (Ebu Bekir Es Sıddık). Dinde Allah tarafından muhafaza edilir. Hasta ise eceli yaklaşmıştır. (Ömer Ibn-ül-Hattab) Allah-ü Teala ibadetlerini kabul eder. Korkularından kurtarır. (Kirmani) Allah-ü Teala Hazretlerine ibadet ve taate muvaffak olur. Dua ve istiğfar ile iştigal eder. Hayır ve iman ile ölür. (Cafer-i Sadık) Hacca gider, duası kabul edilir. (Ibn-i Sirin) Cenab-ı Hakk ona hayır kapılarını açar. (Abdulgani'en Nablusi) Duası derhal kabul edilir. Rızkı hazır verilir, uzun bir ömür sürer. (Ibn-i Kesir ve Said bin el Musib) Duası hemen kabul edilir, feraha çıkmasına, sevinmesine sebep olacak bir faydaya nail olur. (Kesai)

Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya okunduğunu görmek, güç işlerin kolay olmasına, hayır ve be rekete, bol rızka, duanın kabulüne, ferah ve sürura delâlet eder.

Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya oku-nulduğunu görmek, güç işlerin kolaylaşmasına, maişetin bolluğuna, hayır ve berekete delâlet eder.
Rüyada Fâtiha'yı okuduğunu gören kişiye Yüce Allah hayırlı sebepler ve kapılar açar.
Cafer-i Sâdık, İbn-i Kesir ve daha niceleri demişlerdir ki: -Bir kimse rüyada Fatihayı veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut okunduğunu görse, bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur.
Rüyada Fâtiha'yı veya ondan bir ayeti okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibine bütün şer kapılarının kapanmasına, hayır ve iyilik kapılarının da açılmasına delâlet eder.
Yine rüyada Fâtiha'yı okumak, hac ile de tâbir olunur ve o kimse Hacca gider.


Rüyasında fatiha'yı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, kazancı artar, bütün kötülük kapıları kapanır.
Rüya sahibi erkekse evlenir, kadınsa çocuğu olur, hasta ise hastalıklardan kurtulur, yaptığı dualar kabul olur, uzun ömürlü olur, dünya ve ahreti mutlu olur.


Rüyada fatiha suresi okumak hacca gitmeye, hayır ve hasenat işlemeye, duaların kabul olacağına işaret eder.


*İbn-i Sirin: Rüyada Fatiha suresini okumak; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin iman üzere olacağına işarettir.


Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir.
Rüyada Fatiha'yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah-u Teala'nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.


Rüyada Fatiha-i Serife 'yi okudugunu veya biri tarafindan okundugunu görenin isleri güç ise kolayla-sir.
Rizkinda genislik, bolluk ve bereket olur.
Rüya sahibi erkekse, bir kaç kadinla evlenir, Kadin ise çok çocuk dogurur.
Duasi kabul olunur, hasta veya sakat ise iyilesir;eger agir hasta ise ölüp acilarindan kurtulur.
Fatiha okumak, asagida isimleri zikredilen mü-barek zatlara göre su sekilde açiklanmistir: Hazret-i Ebu Bekir'e (RA) göre: Dini, Cenabi Hak tarafindan muhafaza olunur.
Hasta ve sakat ise eceli yaklasmistir.
Hazret-i Ömer'e (RA) göre; Allahu Teala hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarindan emîn olur.
Kirmanî'ye göre; Allah (C.C) Hazretleri tarafindan ibadete muvaffak olur.
Cafer-i Sadik 'a (RA) göre; hacca gider, duasi kabul edilir, Ibn-i Sirin'e göre: Cenabi Hak ona hayir kapilarini açar.
Abdulgani Nablusi'ye göre; duasi hemen kabul olunur ve kendisi bol ve bereketli rizk sahibi ve uzun ömürlü olur.
Ibn-i Kesir' e göre: duasi en kisa zamanda kabul olun-makla beraber, ferah ve sevinç ve büyük fayda görür.
Seyit Süley-man Hüsni 'ye göre; güç olan isleri kolaylasir, dünya ve ahirette mutlu olur, bol ve bereketli rizka kavusur.
Bir baska rivayete görede: Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir.
Rüyada Fatiha'yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah-u Teala'nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.Rüyasında Fatiha okuduğunu gören kimse, bütün dert ve sıkıntılarından kurtulur.
Geleceğin çok daha iyi, güzel olacağını haber verir.

Rüyada fatiha süresi okumak bütün dert ve sıkıntılardan kurtulacağına yorumlanır.

Rüyada Fatiha'yı veya ondan başka bir ayet okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allahu Teala'nın şer kapılarını kapatıp, hayır kapılarının açılacağına yorumlanır.Rüyada Fatiha Suresini okuduğunu görmesi, hayırlı işlere nail olmaya işaret eder.

Bir kimse rüyasın da Fatiha Suresini okuduğunu görmesi, hayırlı işlere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de hacca gitmeye işarettir. Rüyada Fatiha suresinden bir ayet okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allahu tealanın ser kapılarını kapayıp, hayır kapılarım açacağına işarettirRüyada fatiha süresi okumak bütün dert ve sıkıntılardan kurtulacağına yorumlanır.

Rüyada Fatiha'yı veya ondan başka bir ayet okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allahu Teala'nın şer kapılarını kapatıp, hayır kapılarının açılacağına yorumlanır.Rüyada Fatiha Suresini okuduğunu görmesi, hayırlı işlere nail olmaya işaret eder.

Bir kimse rüyasın da Fatiha Suresini okuduğunu görmesi, hayırlı işlere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de hacca gitmeye işarettir. Rüyada Fatiha suresinden bir ayet okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allahu tealanın ser kapılarını kapayıp, hayır kapılarım açacağına işarettir

Rüyada Fatiha i Serife yi okudugunu veya biri tarafindan okundugunu görenin isleri güç ise kolayla sir. Rizkinda genislik, bolluk ve bereket olur. Rüya sahibi erkekse, bir kaç kadinla evlenir, Kadin ise çok çocuk dogurur. Duasi kabul olunur, hasta veya sakat ise iyilesir;eger agir hasta ise ölüp acilarindan kurtulur. Fatiha okumak, asagida isimleri zikredilen mü barek zatlara göre Su sekilde açiklanmistir: Hazret i Ebu Bekir e (RA) göre: Dini, Cenabi Hak tarafindan muhafaza olunur. Hasta ve sakat ise eceli yaklasmistir. Hazret i Ömer e (RA) göre; Allahu Teala hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarindan emîn olur. Kirmanî ye göre; Allah (C.C) Hazretleri tarafindan ibadete muvaffak olur. Cafer i Sadik a (RA) göre; hacca gider, duasi kabul edilir, Ibn i Sirin e göre: Cenabi Hak ona hayir kapilarini açar. Abdulgani Nablusi ye göre; duasi hemen kabul olunur ve kendisi bol ve bereketli rizk sahibi ve uzun ömürlü olur. Ibn i Kesir e göre: duasi en kisa zamanda kabul olun makla beraber, ferah ve sevinç ve büyük fayda görür. Seyit Süley man Hüsni ye göre; güç olan isleri kolaylasir, dünya ve ahirette mutlu olur, bol ve bereketli rizka kavusur. Bir baska rivayete görede: Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir. Rüyada Fatiha yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah u Teala nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.

Rüyasında Fatiha okuduğunu gören kimse, bütün dert ve sıkıntılarından kurtulur. Geleceğin çok daha iyi, güzel olacağını haber verir.

Rüyada Fatiha-i Serife 'yi okudugunu veya biri tarafindan okundugunu görenin isleri güç ise kolayla-sir. Rizkinda genislik, bolluk ve bereket olur. Rüya sahibi erkekse, bir kaç kadinla evlenir, Kadin ise çok çocuk dogurur. Duasi kabul olunur, hasta veya sakat ise iyilesir;eger agir hasta ise ölüp acilarindan kurtulur. Fatiha okumak, asagida isimleri zikredilen mü-barek zatlara göre su sekilde açiklanmistir: Hazret-i Ebu Bekir'e (RA) göre: Dini, Cenabi Hak tarafindan muhafaza olunur. Hasta ve sakat ise eceli yaklasmistir. Hazret-i Ömer'e (RA) göre; Allahu Teala hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarindan emîn olur. Kirmanî'ye göre; Allah (C.C) Hazretleri tarafindan ibadete muvaffak olur. Cafer-i Sadik 'a (RA) göre; hacca gider, duasi kabul edilir, Ibn-i Sirin'e göre: Cenabi Hak ona hayir kapilarini açar. Abdulgani Nablusi'ye göre; duasi hemen kabul olunur ve kendisi bol ve bereketli rizk sahibi ve uzun ömürlü olur. Ibn-i Kesir' e göre: duasi en kisa zamanda kabul olun-makla beraber, ferah ve sevinç ve büyük fayda görür. Seyit Süley-man Hüsni 'ye göre; güç olan isleri kolaylasir, dünya ve ahirette mutlu olur, bol ve bereketli rizka kavusur. Bir baska rivayete görede: Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir. Rüyada Fatiha'yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah-u Teala'nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.

Rüyasında Fatiha okuduğunu gören kimse, bütün dert ve sıkıntılarından kurtulur. Geleceğin çok daha iyi, güzel olacağını haber verir.

Rüyasında Fatiha okuduğunu gören kimse, bütün dert ve sıkıntılarından kurtulur. Geleceğin çok daha iyi, güzel olacağını haber verir.
Rüyada Fatihai Şerife'yi okuduğunu veya biri tarafından okunduğunu görenin işleri güç ise kolaylaşır.
Rızkında genişlik, bolluk ve bereket olur. Rüya sahibi erkekse evlenir. Kadın ise çok çocuk doğurur. Duası kabul olunur, hasta veya sakat ise iyileşir; eğer ağır hasta ise ölüp acılarından kurtulur.
Fatiha okumak, aşağıda isimleri zikredilen mübarek zatlara göre şu sakilde açıklanmıştır: Hazreti Ebu Bekir'e (r.a.) göre Dini, Cenabı Hak tarafından muhafaza olunur. Hasta ve sakat ise eceli yaklaşmıştır.
Hazreti Ömer (r.a.)'a göre; Allah Teâlâ hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarından emin olur. Kirmâni'ye göre, Allah (c.c.) hazretleri tarafından ibadete muvaffak olur.
Caferi Sadık'a (r.a.) göre; hacca gider, duası kabul edilir.
İbni Şirin'e göre Cenabı Hak ona hayır kapılarını açar.
Abdulgani Nablusi'ye göre; duası hemen kabul olunur ve kendisi bol ve bereketli rızık sahibi ve uzun ömürlü olur. İbni Kesir'e göre Duası en kısa zamanda kabul olunmakla beraber, ferah, sevinç ve büyük fayda görür.
Seyit Süleyman Hüsni'ye göre; güç olan işleri kolaylaşır, dünya ve ahrette mutlu olur, bol ve bereketli rızka kavuşur.

Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir. Rüyada Fatiha'yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah-u Teala'nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.

Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir.Rüyada Fatiha'yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah-u Teala'nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.

Rüyada fatiha suresini okumak, hayirli islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir. rüyada fatiha'yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye allah-u teala'nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarini acacagina isarettir.

Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir. Rüyada Fatiha yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah u Teala nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.

Rüyada Fatiha Suresinl okumak, hayirli Islere nail olmaya, dualarin kabulüne, bazen de haccetmeye isarettir.Rüyada Fatiha yi veya ondan bir ayet okudugunu, yahut kendi üzerine okundugunu görmek, o kimseye Allah u Teala nin ser kapilarim kapayip, hayir kapilarim açacagma isarettir.

Rüyada Fatiha -i Şerife'yi okuduğunu veya biri tarafından okunduğunu görenin işleri güç ise kolaylaşır. Rızkında genişlik, bolluk ve bereket olur. Rüya sahibi erkekse evlenir. Kadın ise çok çocuk doğurur. Duası kabul olunur, hasta veya sakat ise iyileşir; eğer ağır hasta ise ölüp acılarından kurtulur.

Fâtiha okumak, aşağıda isimleri zikredilen mübarek zatlara göre şu şekilde açıklanmıştır:

Hazret-i Ebu Bekir'e (RA) göre: Dini, Cenab-ı Hakk tarafından muhafaza olunur. Hasta ve sakat ise eceli yaklaşmıştır. Hazret-i Ömer'e (RA) göre; Allah Tel a hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarından em'in olur. Kirmâni'ye göre; Allah (C.C) Hazretleri tarafından ibâdete muvaffak olur. Cafer-i Sadık'a (RA) göre; hacca gider, duası kabul edilir. İbni Sirin'e göre: Cenab-ı Hakk ona hayır kapılarını açar. Abdulgani Nablüsi'ye göre; duası hemen kabul olunur ve kendisi bol ve bereketli rızk sahibi ve uzun ömürlü olur. İbn-i Kesir'e göre: duası en kısa zamanda kabul olunmakla beraber, ferah, sevinç ve büyük fayda görür. Seyit Süleyman Hüsni'ye göre; güç olan işleri kolaylaşır, dünya ve âhirette mutlu olur, bol ve bereketli rızka kavuşur.


Rüyasında Fatiha Suresini okuduğunu gören kişi, hayırlı işlere nail olur.

Rüyada görülen Fatiha Suresi hayır ile tabir edilir. Duaların kabulüne, Hacc etmeye işarettir. Rüyasında Fatiha Suresi'nden bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimseye Allah tarafından şer kapıları kapanır, hayır kapıları açılır.