Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Gâşiye Sûresini okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin kıymetinin artacağına ve sözünün dinleneceğine, eğer geçiminde darlık çekiyorsa, Allah'ın kendisine bolluk ve bereket ihsan edeceğine, ilim sahibi ve sevilen bir kişi olacağına yorumlanır.

Seyyid Süleyman: Ibn-i Sirin demiştir ki: Rüya aleminde bu Sure-i Serifeyi tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören; kıyamet gününde korku ve şaşkınlık içinde olup tevbe ve istiğfarla iştigal eder.
Kirmani bu rüyayı şöyle yorumluyor: Işlerinde sebat eder. Allah-ü Teala Hazretlerinin rızasını arar. Cömert olup, insanlara ihsanda bulunur. Fakat, onlar kendisine nankörlükle mukabele ederler.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Kadri yüce, makamı büyük, sözü geçkin olur.
Kesai'ye göre rüya sahibi geçim darlığı çekiyorsa, Allah-ü Teala Hazretleri onu feraha çıkarır.
Abdulgani için bu rüyanın yorumu şöyle: Ilim ve zühd sahibi olur. Yani dünyaya rağbet etmez. Nimete şükretmeyen kimselere paraca yardım eder, onları doğru yola sevketmeye çalışır. Fakat, kendisine nankörlükle muamele edilir.
Ibn-i Kesir ve Nafi demişlerdir ki: Dünyada kıymeti büyük, makamı yüksek olur. Iyi bir şöhret yapar. Ilmiyle meşhur olur.

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkın lütfuyla geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana işarettir.

Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremiyle geçimin kolay­laşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana, kerem ve cömertliğe ve halk arasında sevilmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri şöyle buyururlar: -Kadri ve makamı yüce ve sözü güzel olur.
Kirmani demiştir ki: İşlerinde sabır ve sebat edici, Allahu Teâlâ'nın rızasını arayıcı, kerem ve ihsan edici olur ve kendisi halk arasında sevilir.

Rüyada gaşiye suresini okuduğunu görmek Allah'ın rahmetine ve lutfuna nail olmaya, rızkın genişlemesine, hayırlı ilme, takvaya, hayır ve hasenat yapmaya, izzet ve şerefe işaret eder.


*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Gaşiye suresini okumak; makamınızın yükseleceğine ev adınızın hayırla anılacağına…
*İbn-i Sirin: Kıyametten korkacağınıza ve tövbe ederek bu korkudan güvende kalacağınıza…
*Kirmani: Günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve amellerinizde Allah'ın rızasını arayacağınıza işarettir.


Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.


Cafer-i Sadik hazretlerine göre; rüyasinda bu sureyi okuyan veya okundugunu duyan kimsenin kiyme-ti büyük ve sözü dinlenir olur.
Eger geçiminde darlik çekiyorsa, Al-lah kendisine bolluk ihsan eder.
ilim sahibi ve sevilen bir kisi olarak taninir.

Rüyada Gaşiye Suresini okuduğunu veya bir başkasından dinlediğini görmek, ilim ve takvaya işaret eder.

Bir kimse rüyasın da Gaşiye suresini okuduğunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana işarettir.

Rüyada Gâşiye Sûresi Okumak Okuduğunu Dinlediğini Ezberlediğini GörmekRüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkın lütfuyla geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana yorumlanır.

Cafer-i Sadik hazretlerine göre; rüyasinda bu sureyi okuyan veya okundugunu duyan kimsenin kiyme-ti büyük ve sözü dinlenir olur. Eger geçiminde darlik çekiyorsa, Al-lah kendisine bolluk ihsan eder. ilim sahibi ve sevilen bir kisi olarak taninir.

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.

Rüyada bu süreyi veya ondan bir parcayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla gecimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.

Cafer i Sadik hazretlerine göre; Rüyasinda bu sureyi okuyan veya okundugunu duyan kimsenin kiyme ti büyük ve sözü dinlenir olur. Eger geçiminde darlik çekiyorsa, Al lah kendisine bolluk ihsan eder. ilim sahibi ve sevilen bir kisi olarak taninir.