Rüyada gelin görmek, eğer gelin bezekli olursa dünyaca ucuzluk ve bolluğa ve berekete alâmettir.
Bir genç kızın rüyada gelin olduğunu görmesi, tez zamanda kısmeti nin çıkacağına delâlettir.
Rüyada ne gelini, ne hanımı görmediği ve bilmediği halde, kendisine güveyi denildiğini gören kimsenin eceli yakındır.
Veya elinden bir başkasının ölümü vuku bulur.
Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri, isminin anlamı ve de güzelliği nisbetinde nimet ve saltanata delâlet eder.
Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, bir başkasını evlendirmeye alâmettir.

Rüyada görülen gelin, bezekli olursa dünyaca ucuzluk ve bolluga isaret eder.
Hanimim görmedigi bilmedigi kendisine haniminin ismi verilmedigi ve nisbet edilmedigi halde kendisine güveyi dendigini gören kimse, ölür veya bir insani öldürür.
Eger o kimse alacagi kadini görse ve tamsa veya kendisine onun ismi söylense, o kimse birisini evlendirir.
Rüyada bir kadinla evlendigini gören kimse, o kadinin kiymeti, fazileti, de' geri, isminin anlami ve güzelligi nisbetinde nimet ve güce erisir.


Rüyada gelin ve damat görmek neşe, kısmet ve huzur olarak yorumlanır.

Rüyada gelin ve damat görmek daima iyiye yorumlanır. Gelin olduğunu gören bekar ise evlenir. Gelin ve damat görmek olumsuz olan olaylar karşısında daima olumlu şeyler olacağına yorumlanır.