Rüyada Hz.İbrahim'i görmek, hayır, bereket, ibadet ve rızık anlamına gelir.

Hz. İbrahim'i rüyasında gören kişi, Allah'a itaat uğruna aile ve akrabasından hicret eder. İbrahim peygamberi görmek, şefkatli babaya işarettir. Küs insanların barışmasına vesile olmaya veya hayır olduğu umulan bir iş için zorluk çekmeye delalettir. Rüyasında Hz. İbrahim'i gören kimse en kısa zamanda Hacca gider. Rüyasında Hz.İbrahim'i gören bir kadın çocuğundan veya eşinden hayırsızlık görür. Rüyasında kendisini Hz. İbrahim olarak gören veya onun arkadaşı olduğunu gören kişi düşmanları tarafından bir belaya uğrar. Ancak bu beladan kısa zamanda kurtulur. Hz. İbrahim'in kendisini çağırdığını ve ona doru gittiğini gören kişinin derecesi yükselir. Bu rüyayı gören kişi, namazını terk etmişse tekrar namaza başlar. Bu rüyayı birden fazla gören kişi, hayatı boyunca bolluk içinde olur ve tüm sıkıntılarını geride bırakır.

Hz. İbrahim (A.S.)'ı görmek hayır, bereket, ibadet, kemal, rızık, ikram,salih nesil, emr-i bil ma'ruf, nehy-i ani'l münker, ilim, hidayet, Allah'a itaat uğrunda aile ve akrabasından hicret etmektir.

Hz. İbrahim (A.S.)'ı görmek, şefkatli babaya yorumlanır. Çünkü o, İslam'ın babasıdır; bizi ((Müslüman» ismiyle isimlendiren de O'dur. Bazen de O'nu görmek, meşakkat ve şiddete düşüp ondan kurtulmaya, insanların arasını ıslaha, yahut da hayır umduğu bir iş için meşakkat çekmeye fakat sonunu hayırlı olmasına yorumlanır

Bazı kere Hz. İbrahim (A.S.)'ı görmek, rüya sahibinin işinin şeriata uygun olması ve hayrı muhafaza etmesine ve kötü arkadaştan ayrılmaya yorumlanır. Bazen da O'nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete yorumlanır.

Bir kimse Hz. İbrahim (A.S.)'in, azalarından birini tuttuğunu görse ve eğer o aza hastalıklı ve rahatsızsa Allah ona afiyet verir ve şikayetini giderir. Hz. İbrahim'i görmek, hac etmeye de işarettir.

İbrahim (A.S.)'ı gören kimse düşmanına galip gelir. Mü'mine bir hanımla nikahlanır. O kimseye devlet tarafından darlık, şiddet isabet eder de ondan kurtulur.

Kendisini, Hz. İbrahim (A.S.)'ın çağırdığını ve O'na doğru «buyur» diyerek gittiğini gören kimsenin derecesi yüksek olur. Hz. İbrahim'i gören kafirse Müslüman, isyankar ise tevbekar olur. Namazını terk eden kimse ise tekrar namaza başlar.Hz. İbrahim (A.S.) suretine girdiğini veya O'nun elbiselerini giydiğini gören kimseye belalar erişir. Çok kere O'nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrın gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete yorumlanır.


Bir kimsenin rüyasında İbrahim (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin derecesiz bir bahtiyarlığa, hayır ve berekete, hidâyete erişmeye ve hayırlı evlâdlara sahip olacağına, eğer rüya sahibi sıkıntılı bir hayat yaşıyorsa; o kimsenin refah dolu günlere ve mutluluğa erişeceğine yorumlanır.

Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve Cenâb-ı Hakk'ın dostudur.
O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet, kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder.
Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz İbrahim (a.s)'ın neslindendir.
Yine onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye, ilme, hidâyete, Allah'a ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicrete delâlet eder.
Bazı kere de onu görmek, şefkatli babaya işarettir.
Çünkü o, İslâmın babasıdır.
Ümmeti Muhammed'i “Müslüman” ismiyle isimlendiren de o şanlı Nebidir.
Rüyada kendisini Hazret-i İbrahim'in çağırdığını ve Ona doğru “Lebbeyk” diyerek gittiğini görmek, manevî derecenin yüksekliğine ve salâha delâlet eder.
Bazı kere de rüyada İbrahim (a.
s) 'i görmek, Allah için sevgi ve muhabbete delâlet eder.
Çünkü o, Rabbinin rızası için biricik oğlunu kurban edecekti.
Rüyada Hazret-i İbrahim'in kendi azalarından birini tuttuğunu gören kimse eğer o âza hastalıklı ise, hastalıktan şifa bulacağına işarettir.
Yine rüyada İbrahim (a.s)'i görmek, düşmana galip gelmeye, Mümine ve pâk bir hanımla evlenmeye ve hayırlı, bereketli nesile delâlet eder.
Onu görmek, hac ibadeti ile de tâbir olunur.
Çok kere de onu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayır ve bereketin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidâyete delâlet eder.

Rüyada Hak dostu Peygamber İbrahim (a.s.)'ın makamında bulunduğunu veya o cihete doğru namaz kıldığını görmek: “Orada apaçık alâmetler İbra him'in makamı vardır.” (Al-i İmran, 97) mealindeki âyet-i keri menin işaretince, hacca gitmeye, dini korumaya ve tam bir Müslü manlığa delâlet eder.
Yine rüyada İbrahim (a.s.)'ın makamına girdiğini görmek, korkudan emin olmaya delâlet eder.
Çünkü Kabe'ye giren korkudan emin olur.
Bazı kere de o mübarek makamı rüyada görmek, melikler gibi yüksek rütbeye nail olmaya veya ilimle uğraşmaya delâlet eder.


Hazreti ibrahim'i rüyada görmek Allah'ın rızasını kazanmaya, makbul bir müslüman o imaya, rahmet ve nimet kapılarının rüya sahibine açılacağına, düşmanlara galip gelmeye ve her türlü korku ve endişeden emin olmaya, sıkıntılardan ve darlıktan kurtulmaya, hidayete erişmeye işaret eder.
Rüyada hazreti ibrahim'i görmek Allah yolunda sıkıntı ve cefa çektikten sonra feraha, rahata kavuşmaya, kötü arkadaşlardan kurtulup hayra erişmeye ve şeriata uygun yaşamaya işaret eder.
Rüyada hazreti ibrahim'in kendisini çağırdığını ve o'na doğru yürüdüğünü görmek iman derecesinin yükselmesine işaret eder.
Bir kimse Hz.
İbrahim'in azalarından birini tuttuğunu görse ve eğer o aza hastalıklı ve rahatsızsa Allah ona afiyet verir ve şikayetlerini giderir.
Hz.
İbrahim'i görmek, hac etmeye de işarettir.
Kendisini Hz.
İbrahim'in çağırdığını ve o'na doğru “buyur” diyerek gittiğini gören kimsenin derecesi yüksek olur.
Hz.
İbrahim'i gören kâfirse müslüman, isyankâr ve tövbekâr olur.
Namazını terk eder kimse tekrar namaza başlar.


Rüyada ibrahim (a.
s)'ı gören yakın zamanda hacca gider, dünya ve ahrette rahat eder, mutlu ve huzurlu olur.


Allah yolunda hicret etmeye, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak için her türlü sıkıntıya göğüs germeye, feragat ve fedakarlığa, cömertlik ve alicenaplığa, asalet ve dirayete, bereket ve bolluğa, İslam ahlak ve faziletine, uzun ömür ve hayırlı nesle, Onnu görmek saliha bir kadınla nikahlanmaya ve düşmana galip gelmeye, hak yoldan ayrılan kimseleri dinlememeye ve her türlü batıl düşünce ve putçuluğa karşı direnmeye ve insanları 'Hanif Dini' olan İslama davet etmeye delalet eder.


Hz.ibrahim (A.S.)'i görmek hayir, bereket, ibadet, kemal, rizik, ikram, binalara ihtimam, salih nesil, emri bil ma'ruf, nehyi ani'l münker, ilim, hidayet, Allah'a itaat ugrunda aile ve akrabasindan hicret etmektir.
Hz.
ibrahim (A.S.)'i görmek, sefkatli babaya isaret eder.
Bazen de O'nu görmek, mesakkat ve siddete düsüp ondan kurtulmaga, insanlarin arasini islaha, yahut da hayir umdugu bir is için mesakkat çekmesine isaret eder.
Bazi kere Hz.
ibrahim (A.S.)'i görmek, rüya sahibinin isinin islam hukukuna uygun olmasi ve hayn muhafaza etmesine ve kötü arkadastan aynimaya isaret eder.
Bazen de O'nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete isaret eder.
Hz.
ibrahim (A.S.), rüyayi görenin azalanndan birini tuttugunu görse eger o aza hastalikli ve rahatsizsa Allah ona afiyet verir ve sikayetini giderir.
Hz.
ibrahim'i görmek, hacc etmeye isarettir.
Rüyasinda O'nu gören hanim ise çocugu yüzünden kocasi ona hayirsizlik yapar.
Yahut kadinin evlatlarindan bazisina siddet yapilir da ondan kurtarir.
Bazen, rüyayi görenin bir kaç evladi varsa onlardan birisi rüya sahibi yüzünden hanimim bosar.
Rüyada kendisinin ibrahim (A.S.) oldugunu yahut O'na arkadas oldugunu gören düsmanlari tarafindan bir belaya giriftar olur, fakat bundan kurtarilir.
ibrahim (A.S.)'i gören kimse düsmanina galip gelir, inanmis bir hanimla nikahlanir.
Kendisini, Hz.
ibrahim (A.S.)'in çagirdigini ve O'na dogru gittigim gören kimsenin derecesi yüksek olur.
Fakat O'na icabet edip gitmedigini gören veya kendisini tehdid edip korkuttugunu veya O'nu dargin bir vaziyette gören kudreti yettigi halde hacca gitmez veya namazi terkeder ya da münafik bir kimse olur.
Hz.
ibrahim'i gören isyankar ise tevbekar olur.
Namazim terkeden kimse ise tekrar namaza baslar.
Hz.
ibrahim (A.S.) suretine girdigini veya O'nun elbiselerini giydigini görse o kimseye belalar erisir.
Çok kere O'nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete isaret eder.
Bazi tabirciler, Hz.
ibrahim (A.S.)'i görmek, babaya isyan etmektir, demislerdir.

Hz.ibrahim (A.S.)'i görmek hayir, bereket, ibadet, kemal, rizik, ikram, binalara ihtimam, salih nesil, emri bil ma'ruf, nehyi ani'l münker, ilim, hidayet, Allah'a itaat ugrunda aile ve akrabasindan hicret etmektir. Hz. ibrahim (A.S.)'i görmek, sefkatli babaya isaret eder. Bazen de O'nu görmek, mesakkat ve siddete düsüp ondan kurtulmaga, insanlarin arasini islaha, yahut da hayir umdugu bir is için mesakkat çekmesine isaret eder. Bazi kere Hz. ibrahim (A.S.)'i görmek, rüya sahibinin isinin islam hukukuna uygun olmasi ve hayn muhafaza etmesine ve kötü arkadastan aynimaya isaret eder. Bazen de O'nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete isaret eder. Hz. ibrahim (A.S.), rüyayi görenin azalanndan birini tuttugunu görse eger o aza hastalikli ve rahatsizsa Allah ona afiyet verir ve sikayetini giderir. Hz. ibrahim'i görmek, hacc etmeye isarettir. Rüyasinda O'nu gören hanim ise çocugu yüzünden kocasi ona hayirsizlik yapar. Yahut kadinin evlatlarindan bazisina siddet yapilir da ondan kurtarir. Bazen, rüyayi görenin bir kaç evladi varsa onlardan birisi rüya sahibi yüzünden hanimim bosar. Rüyada kendisinin ibrahim (A.S.) oldugunu yahut O'na arkadas oldugunu gören düsmanlari tarafindan bir belaya giriftar olur, fakat bundan kurtarilir. ibrahim (A.S.)'i gören kimse düsmanina galip gelir, inanmis bir hanimla nikahlanir. Kendisini, Hz. ibrahim (A.S.)'in çagirdigini ve O'na dogru gittigim gören kimsenin derecesi yüksek olur. Fakat O'na icabet edip gitmedigini gören veya kendisini tehdid edip korkuttugunu veya O'nu dargin bir vaziyette gören kudreti yettigi halde hacca gitmez veya namazi terkeder ya da münafik bir kimse olur. Hz. ibrahim'i gören isyankar ise tevbekar olur. Namazim terkeden kimse ise tekrar namaza baslar. Hz. ibrahim (A.S.) suretine girdigini veya O'nun elbiselerini giydigini görse o kimseye belalar erisir. Çok kere O'nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete isaret eder. Bazi tabirciler, Hz. ibrahim (A.S.)'i görmek, babaya isyan etmektir, demislerdir.

Hz. İbrahim (a.s.)'ı görmek, şefkatli babaya yorumlanır. İbrahim Aleyhisselâmı hem îslâmın babası hem de bize İslâm ismini veren bir büyük zat olduğundan, onu rüyada görmek, derecesiz ve bahtiyarlığa, hayır ve berekete, hidayete erişmeye ve hayırlı evlâtlara sahibe olmaya işaret eder.
Şayet sıkıntılı ve meşakkatli bir hayat yaşıyorsanız, refah ve mutluluk dolu günlere kısa zamanda kavuşacağınıza işaret sayılır.
Hz. İbrahim (A.S.)'ı görmek hayır, bereket, ibadet, kemal, rızık, ikram, Salih nesil, emri bil maruf, nehyi ani'l münker, ilim, hidayet, Allah'a itaat uğrunda aile ve akrabasından hicret etmektir.
Bazı kere Hz. İbrahim (a.s.)'ı görmek, rüya sahibinin işinin şeriata uygun olması ve hayrı muhafaza etmesine ve kötü arkadaştan ayrılmaya yorumlanır.
Bazen da O'nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete yorumlanır. Bir kimse Hz. İbrahim (a.s.)'ın azalarından birini tuttuğunu görse ve eğer o aza hastalıklı ve rahatsızsa Allah ona afiyet verir ve şikâyetini giderir.
Hz. İbrahim'i görmek, hac etmeye de işarettir. İbrahim (a.s.)'ı gören kimse düşmanına galip gelir. Mü'mine bir hanımla nikâhlanır. O kimseye devlet tarafından darlık, şiddet isabet eder de ondan kurtulur. Kendisini, Hz. İbrahim (a.s.)'ın çağırdığını ve O'na doğru "buyur" diyerek gittiğini gören kimsenin derecesi yüksek olur. Hz. İbrahim'i gören kâfirse Müslüman, isyankâr ise tövbekâr olur. Namazını terk eden kimse ise tekrar namaza başlar. Hz. İbrahim (a.s.) suretine girdiğini veya O'nun elbiselerini giydiğini gören kimseye belalar erişir. Çok kere O'nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrın gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete yorumlanır.

Allah yolunda hicret etmeye, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak için her türlü sıkıntıya göğüs germeye, feragat ve fedakarlığa, cömertlik ve alicenaplığa, asalet ve dirayete, bereket ve bolluğa, İslam ahlak ve faziletine, uzun ömür ve hayırlı nesle, Onnu görmek saliha bir kadınla nikahlanmaya ve düşmana galip gelmeye, hak yoldan ayrılan kimseleri dinlememeye ve her türlü batıl düşünce ve putçuluğa karşı direnmeye ve insanları 'Hanif Dini' olan İslama davet etmeye delalet eder.

hz.tbrahim (a.s.)'i görmek hayir, bereket, ibadet, kemal, rizik, ikram, binalara ihtimam, salih nesil, emr-i bil ma'ruf, nehy-i ani'l münker, ilim, hidayet, allah'a itaat ugrunda Aile ve akrabasindan hicret etmektir. hz. ibrahim (a.s.)'i görmek, sefkatli babaya isaret eder. bazen de o'nu görmek, mesakkat ve siddete düsüp ondan kurtulmaga, insanlarin arasini islaha, yahut da hayir umdugu bir is icin mesakkat cekmesine isaret eder. bazi kere hz. ibrahim (a.s.)'i görmek, Rüya sahibinin isinin islam hukukuna uygun olmasi ve hayri muhafaza etmesine ve kötü arkadastan ayrilmaya isaret eder. bazen de o'nu görmek, Allah icin sevgi ve muhabbete isareteder. hz. ibrahim (a.s.), rüyayi görenin azalarindan birini tuttugunu görse eger o aza hastalikli ve rahatsizsa allah ona afiyet verir ve sikayetini giderir. hz. ibrahim'i görmek, hacc etmeye isarettir. rüyasinda o'nu gören hanim ise cocugu yüzünden kocasi ona hayirsizlik yapar. yahut kadinin evlatlarindan bazisina siddet yapilir da ondan kurtarir. bazen, rüyayi görenin bir kac evladi varsa onlardan birisi rüya sahibi yüzünden hanimini bosar. rüyada kendisinin ibrahim (a.s.) oldugunu yahut o'na arkadas oldugunu gören düsmanlari tarafindan bir belaya giriftar olur, fakat bundan kurtarilir. ibrahim (a.s.)'i gören kimse düsmanina galip gelir, inanmis bir hanimla nikahlanir. kendisini, hz. ibrahim (a.s.)'in cagirdigini ve o'na dogru gittigini gören kimsenin derecesi yüksek olur. fakat o'na icabet edip gitmedigini gören veya kendisini tehdid edip korkuttugunu veya o'nu dargin bir vaziyette gören kudreti yettigi halde hacca gitmez veya namazi terkeder ya da münafik bir kimse olur. hz. ibrahim'i gören isyankar ise tövbekar olur. namazini terkeden kimse ise tekrar namaza baslar. hz. ibrahim (a.s.) suretine girdigini veya o'nun elbiselerini giydigini görse o kimseye belalar erisir. cok kere o'nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrin gelmesine, dünyada bolluk icinde gecinmeye ve hidayete isaret eder. bazi tabirciler, hz. ibrahim (a.s.)'i görmek, babaya isyan etmektir, demislerdir.

bir kimsenin Rüyada ibrahim (a.s.)'in makaminda bulundugunu veya o tarafa namaz kildigini görmesi, o kimsenin dini koruyan tam bir müslüman olduguna ve hacca gidecegine isaret eder. rüyada ibrahim (a.s.)'in makamina girdigini gören kimse, korku icerisinde ise emin olur. bazen de ibrahim (a.s.)'in makamini görmek, yüksek riitbeye nail olmaya veya ilimle ugrasmaya yahut anne ve babasindan bir mirasa nail olmaya isarettir.

Hz.ibrahim (A.S.) i görmek hayir, bereket, ibadet, kemal, rizik, ikram, binalara ihtimam, salih nesil, emri bil ma ruf, nehyi ani l münker, ilim, hidayet, Allah a itaat ugrunda Aile ve akrabasindan hicret etmektir. Hz. ibrahim (A.S.) i görmek, sefkatli babaya isaret eder. Bazen de O nu görmek, mesakkat ve siddete düsüp ondan kurtulmaga, insanlarin arasini islaha, yahut da hayir umdugu bir is için mesakkat çekmesine isaret eder. Bazi kere Hz. ibrahim (A.S.) i görmek, Rüya sahibinin isinin islam hukukuna uygun olmasi ve hayn muhafaza etmesine ve kötü arkadastan aynimaya isaret eder. Bazen de O nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete isaret eder. Hz. ibrahim (A.S.), rüyayi görenin azalanndan birini tuttugunu görse eger o aza hastalikli ve rahatsizsa Allah ona afiyet verir ve sikayetini giderir. Hz. ibrahim i görmek, hacc etmeye isarettir. Rüyasinda O nu gören hanim ise çocugu yüzünden kocasi ona hayirsizlik yapar. Yahut kadinin evlatlarindan bazisina siddet yapilir da ondan kurtarir. Bazen, rüyayi görenin bir kaç evladi varsa onlardan birisi rüya sahibi yüzünden hanimim bosar. Rüyada kendisinin ibrahim (A.S.) oldugunu yahut O na arkadas oldugunu gören düsmanlari tarafindan bir belaya giriftar olur, fakat bundan kurtarilir. ibrahim (A.S.) i gören kimse düsmanina galip gelir, inanmis bir hanimla nikahlanir. Kendisini, Hz. ibrahim (A.S.) in çagirdigini ve O na dogru gittigim gören kimsenin derecesi yüksek olur. Fakat O na icabet edip gitmedigini gören veya kendisini tehdid edip korkuttugunu veya O nu dargin bir vaziyette gören kudreti yettigi halde hacca gitmez veya namazi terkeder ya da münafik bir kimse olur. Hz. ibrahim i gören isyankar ise tevbekar olur. Namazim terkeden kimse ise tekrar namaza baslar. Hz. ibrahim (A.S.) suretine girdigini veya O nun elbiselerini giydigini görse o kimseye belalar erisir. Çok kere O nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete isaret eder. Bazi tabirciler, Hz. ibrahim (A.S.) i görmek, babaya isyan etmektir, demislerdir.

Allah yolunda hicret etmeye, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak için her türlü sıkıntıya göğüs germeye, feragat ve fedakarlığa, cömertlik ve alicenaplığa, asalet ve dirayete, bereket ve bolluğa, İslam ahlak ve faziletine, uzun ömür ve hayırlı nesle, Onnu görmek saliha bir kadınla nikahlanmaya ve düşmana galip gelmeye, hak yoldan ayrılan kimseleri dinlememeye ve her türlü batıl düşünce ve putçuluğa karşı direnmeye ve insanları Hanif Dini olan İslama davet etmeye delalet eder.

Seyyid Süleyman: Ibrahim (A.S.)'ı görmek Hacca, bir kavle göre de hükumet yüzünden zahmete uğramaya delalettir. Bazı tabirciler için bu rüya, ana ve babaya muhalefet etmeye işarettir. Bir kısım yorumcu ise rüya sahibinin Allah (C.C.)'ın muhabbetine mazhar olacağını, kederden kurtulup dünyada büyük hayra ulaşacağını söylemişlerdir.

Allah yolunda hicret etmeye, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak için her türlü sıkıntıya göğüs germeye, feragat ve fedakarlığa, cömertlik ve alicenaplığa, asalet ve dirayete, bereket ve bolluğa, İslam ahlak ve faziletine, uzun ömür ve hayırlı nesle, Onnu görmek saliha bir kadınla nikahlanmaya ve düşmana galip gelmeye, hak yoldan ayrılan kimseleri dinlememeye ve her türlü batıl düşünce ve putçuluğa karşı direnmeye ve insanları 'Hanif Dini' olan İslama davet etmeye delalet eder.