Rüyada iğdiş veya beygir görmek, insandaki cehd ve gayrete delâlet eder.
Yine rüyada sahip olduğu iğdiş veya beygirin yerde ve toprakta yuvarlandığını görmek, çok mala, ulvi mertebelere ve geniş rızka delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada güzel ve semiz bir iğdişe bindiğini görmek, büyük hayra, menfaata ve saadete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada iğdiş veya beygir aldığını görmesi, çok çok serveti olan bir kadın ile evlenmeye işarettir.
Rüyada iğdişin kendini ısırdığını görmek, zevcenin ihaneti ile tâbir olunur.
Rüyada, mâlik olduğu iğdişin veya beygirin öldüğünü görmek, evli kimse için zevcenin ölümüne delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Beygir.