Rüyada jokey görmek, hayırlı kısmet, murat manasını taşımaktadır.

Rüyada görülen jokey, hayırlı habere, durumunun şimdikinden çok daha iyi olacağına, kısmetinizin açılacağına ve muradınıza ereceğinize işarettir. Aynı zamanda jokey görmek uzun bir seyahat manasına da gelmektedir. Jokeyin attan düştüğünü görmek, uzakta olan birinin artık döneceğine, jokey olup yarıştığını görmek, para kazanacağınıza, bolluğa erişeceğinize, fakirin halinin iyi olacağına yorumlanmaktadır.

Kişinin rüyada cokey görmesi yolculuk alâmetidir.
Çünkü atlar binmek içindir.
Rüyada bir cokeyin kendisini ata bindirdiğini görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.
Yine rüyada, bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yoldan gelecek adama delâlet eder.
Tüccar bir adamın, kendisini bir at üzerinde yarışır halde görmesi, çok kazanca ve işlerin selâmetine delâlet eder.

Rüyasında cokey olan kişinin muradına ereceği ve fevkalade duruma geleceği anlamına gelir.
Hayırlı haber, müjdedir.Rüyada cokey görmek yolculukla yorumlanir.
Bir cokeyin kendisini bir ata bindirdigini görmek, uzun bir yolcu-luga çikacagina; bir cokeyin attan düstügünü görmek, uzun bir yolculuktan bir yakininin dönecegine; kendisini cokey olarak bir atin üzerinde yarisir görmek, eger tüccarsa, çok para kazanacagina; hastasi varsa iyilesecegine, halktan birisi ise iyi bir is yapip bolluga kavusacagina; fakir ise hali vaktinin iyilesecegine delalet eder.


Rüyasında cokey olan kişinin muradına ereceği ve fevkalade duruma geleceği anlamına gelir. Hayırlı haber, müjdedir.

Rüyada cokey görmek yolculukla yorumlanir. Bir cokeyin kendisini bir ata bindirdigini görmek, uzun bir yolcu luga çikacagina; bir cokeyin attan düstügünü görmek, uzun bir yolculuktan bir yakininin dönecegine; kendisini cokey olarak bir atin üzerinde yarisir görmek, eger tüccarsa, çok para kazanacagina; hastasi varsa iyilesecegine, halktan birisi ise iyi bir is yapip bolluga kavusacagina; fakir ise hali vaktinin iyilesecegine delalet eder.

Rüyasında cokey olan kişinin muradına ereceği ve fevkalade duruma geleceği anlamına gelir. Hayırlı haber, müjdedir.

Rüyada cokey görmek yolculukla yorumlanir. Bir cokeyin kendisini bir ata bindirdigini görmek, uzun bir yolcu-luga çikacagina; bir cokeyin attan düstügünü görmek, uzun bir yolculuktan bir yakininin dönecegine; kendisini cokey olarak bir atin üzerinde yarisir görmek, eger tüccarsa, çok para kazanacagina; hastasi varsa iyilesecegine, halktan birisi ise iyi bir is yapip bolluga kavusacagina; fakir ise hali vaktinin iyilesecegine delalet eder.

Rüyasında cokey olan kişinin muradına ereceği ve fevkalade duruma geleceği anlamına gelir. Hayırlı haber, müjdedir.
Bir cokeyin kendisini bir ata bindirdiğini görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına; bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yolculuktan bir yakininin döneceğine; kendisini cokey olarak bir atin üzerinde yarışır görmek, eğer tüccarsa, çok para kazanacağına; hastası varsa iyileşeceğine, halktan birisi ise iyi bir is yapıp bolluğa kavuşacağına; fakir ise hali vaktinin iyileşeceğine delalet eder.
Bir başka yoruma göre de: Rüyada ata binmiş cokeyler görmek, hayatta elinize çok para geçeceğine ve fakat bu paranın hayrını göremeyeceğinize yorumlanır.
Cokeylik yaptığınızı görmek, günlerinizi avare ve başıboş geçirerek istikbalde çok sıkıntılı günler göreceğinize delil sayılır.

Kişinin rüyasında bir jokey görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağı ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir jokeyin kendisini bir ata bindirdiğini görmesi; o kimsenin uzun bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında bir jokeyin attan düştüğünü görmesi- o kimsenin uzun bir yolculuktan bir yakınının döneceğine delaletle tabir olunur. Bir kişinin rüyasında kendisinin bir jokey olarak bir at üzerinde yarıştığını görmesi; rüya sahibi eğer tüccardan birisi ise; o tüccarın çok para kazanacağına, eğer hastası varsa; şifa bulup iyileşeceğine, halktan birisi ise; iyi bir iş yaparak bolluğa ve berekete kavuşacağına, eğer fakir ise; malî durumunun düzeleceğine işaret eder.