Cabir'ül- Mağribi'ye göre; rüyasında tanınmış bir kişinin kendisine bir lal taşı verdiğini gören, o kişinin akrabasından güzel iyi bir kadın ile evlenir. Eğer taşı veren tanımış biri değilse alacağın kadın da tanınmış bir aileden değildir. Rüyada bir kadının kendisine bir lal taşı hediye edildiğini görmesi, şansının açıldığına, delâlet eder. Kendisinin başka birine bir lal taşı verdiğini gören o kişi ile akrabasından bir kadının evlenmesine aracı olur. Cafer-i Sadık'a göre; rüyada lal taşı görmek dört şekilde yorumlanır: Eş, hizmetçi, mal, itibar. İri ve güzel bir lal taşı olduğunu görmek, kadir ve itibarının arttığına işarettir.