Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada mancınık taşı, bir şeyin tebliği için gönderilen adamdır. Sultanın birisine taş attığını görmek, sultan tarafından kalbi katı merhametsiz bir elçinin o adama gönderilmesine delalet eder. Dağın üzerinde ve tepesinde görülen sert kayalar, dince kalbi katı adamlardır.
Kuvvetini denemek için mancınık taşını kaldırdığını gören kimse şecaatli ve kuvvetli birisiyle muarazada bulunur. Taşı kaldırırsa o kimseye galip gelir. Taşı kaldırmaktan aciz kalırsa, mağlup olur.
Rüyada başına başkalarmın taş attıklarını gören kimsenin reisinin kendisine sığınıp itimad etmesine, rüyayı görenin kemali ve zenginliğinden dolayı, kulak verip dinlemesiyle düşmanlarma galip geleceği bir nasihati, mezkur reise yapmasına delalet eder. Eğer tabirin bu şekilde ihtimali yoksa, o kimse reisi için dost olur ve ona vaaz eder.
Kendisine dağın tepesinden taş atıldığını görse, o yerde meydana gelecek zulmün melikin kulağına kadar gelmesine delalet eder.
Sapanla birisine taş attığını gören kimse, taş attığı kimseye hak ve sevap olan bir şeyde katı kalplilik eder. Kadınlardan birisinin kendisine taş attığını gören kimseye, sihirbaz kadınlar tarafmdan hile yapılır.

Rüyada mancınık taşı görülmesi; bir şeyin tebliğ edilmesi için gönderilen kişiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında devlet başkanının bir kimseye taş attığını görmesi; devlet başkanı t rafından taş atılan kimseye merhametsiz bir kimsenin elçi olarak gönderileceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kuvvetini denemek maksadıyla mancınık taşını kaldırdığını görmesi; o kimsenin cesur ve kuvvetli birisi ile münazarada bulunacağına, eğer taşı kaldırırsa o kimseye galip geleceği ne, kaldıramazsa; o kimseye mağlup olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine kadınlar tarafından taş atıldığını görmesi; o kimseye sihirbaz kadınlar tarafından bir hile yapılacağına işaret eder.

Rüyada mancınık taşı, bir şeyin tebliği için gönderilenadamdır. Kuvvetini denemek için mancınık taşım kaldırdığını gören kimse şecaatli ve kuvvetli birisiyle ilişkide (arkadaşlık) bulunur. Taşı kaldırırsa o kimseye galip gelir. Taşı kaldırmaktan aciz kalırsa mağlup olur.

Rüyada kuvvetini tecrübe için mancınık taşını kaldırdığını görmek, şecaatli ve kuvvetli bir kimse ile muaraza etmeye işarettir.
Rüyada bir kadının kendine taş attığını görmek, kadınların hile ve sihirlerine delâlet eder.
Bir dağın tepesinden taş atıldığını görmek, o yerde çıkacak fitne ve fesada işarettir.

Rüyada mancinik tasi, bir seyin tebligi için gönderilen adamdir.
Kuvvetini denemek için mancinik tasini kaldirdigini gören kimse secaatii ve kuvvetli birisiyle muarazada bulunur.
Tasi kaldinrsa o kimseye galip gelir.
Tasi kaldirmaktan aciz kalirsa, maglup olur.


Rüyada mancinik tasi, bir seyin tebligi için gönderilen adamdir. Kuvvetini denemek için mancinik tasini kaldirdigini gören kimse secaatii ve kuvvetli birisiyle muarazada bulunur. Tasi kaldinrsa o kimseye galip gelir. Tasi kaldirmaktan aciz kalirsa, maglup olur.

Rüyada mancinik tasi, bir seyin tebligi için gönderilen adamdir. Kuvvetini denemek için mancinik tasini kaldirdigini gören kimse secaatii ve kuvvetli birisiyle muarazada bulunur. Tasi kaldinrsa o kimseye galip gelir. Tasi kaldirmaktan aciz kalirsa, maglup olur.