Seyyid Süleyman: Güzel, yumuşak, hoş sohbet bir adamla tabir edilir. Öd ağacı yakmak; hayır, iyilik ve güzel şöhrettir. Birinin altın öd yakıp tütsüleyen, ona iyilik eder. Öd ağacı, zengin ve muteber bir şahsa da delalettir.

Rüyada öd ağacını görmek övülmeye layık bir kimseye işarettir. Herhangi bir şeyi kaybolan bir kimse rüyada elinde öd ağacı olduğunu görse, kaybolan şeyini bulur ve güzel söz işitir.

Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, güzel huylu, yumuşak ve tatı sözlü bir adama delâlet eder.
Rüyada öd ağacını yaktığını ve dumanını kokladığını görmek, bütün insanlar arasında hayır ve güzellikle anılmaya ve tanınmaya delâlet eder.
Yine öd ağacı, övülmeye lâyık ve iyi bir kimseye işarettir.
Rüyada öd ağacının evinde boy verdiğini görmek, ileride kavim ve kabilesinin önderi olacak bir çocuğa delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada öd ağacı görmek, altı yech ile tâbir olunur: a) Güzel yüz, b) Güzel söz, c) Adil reis, d) Şöhret, e) Mal, f) Menfaat.
Rüyada öd ağacının dumanını kokladığını görmek, güzel ve hoş bir söz işitmeye alâmettir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ödağacı görmenin dört tabiri vardır:
1-Güzel yüzlü ve güzel sözlü kimse
2-Söz sahibi dindar kimse
3-Övgü
4-Hayır
*İbn-i Sirin: Ödağacı; iyi huylu ve güler yüzlü kimseye…
Altınızda ödağacı tütsülendiğini görmek; insanların şerrinden uzak olacağınıza işarettir
*Kirmani: Ödağacı; menfaate işarettir ve ne kadar ödağacı görürseniz, o kadar menfaat elde edeceksiniz demektir.


Övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye;Elinde ödağacı olduğunu görmek bir yitiğini bulmaya ya da güzel söz işitmeye,Ödağacının dumanını görmek ya da bu udumanı koklamak, kaba olmakla birlikte güzel söz işitmeye,Evinde ödağacı bittiğini görmek, gelecekte kavim, kabile ve milletinin önderi olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine delalet eder.


Rüyada ödağacı görmek, güzel yüzlü, yumuşak huylu, güzel sözlü bir adamla tabir olunur.
Ödağacı yakıp tutsulediğini görmek, halk arasında hayırla ve iyilikle isim yaptığına işarettir.
Birinin altına öd yakarak onu tutsulediğini gören, o kimseye iyilik eder.
Cafer-i Sadık'a göre; rüyada ödağacı; güzel yüzlü ve tatlı sözlü bir adam, dindar ve adil bir devlet başkanı, un ve mal ve menfaat ile yorumlanır.
Bir başka rivayete görede: Rüyada öd ağacını görmek övülmeye layık bir kimseye işarettir.
Herhangi bir şeyi kaybolan bir kimse rüyada elinde öd ağacı olduğunu görse, kaybolan şeyini bulur ve güzel söz işitir.

Rüyada öd ağacını görmek övülmeye layık bir kimseye yorumlanır.

Herhangi bir şeyi kaybolan bir kimse rüyada elinde öd ağacı olduğunu görse, kaybolan şeyini bulur ve güzel söz işitir.

Öd ağacının dumanını koklayan veya dumanını gören kimse, sert olmakla beraber güzel bir söz işitir.

Rüyada öd ağacının evinde bittiğini gören kimsenin, ilerde önder olacak bir çocuğu olur.
Rüyada ödagaci görmek, güzel yüzlü, yumusak huylu, güzel sözlü bir adamla tabir olunur. Ödagaci yakip tütsüledigini görmek, halk arasinda hayirla ve iyilikle isim yaptigina isarettir. Birinin altina öd yakarak onu tütsüledigini gören, o kimseye iyilik eder. Cafer-i Sadik'a göre; rüyada ödagaci; güzel yüzlü ve tatli sözlü bir adam, dindar ve adil bir devlet baskani, ün ve mal ve menfaat ile yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada öd agacim görmek övülmeye layik bir kimseye isarettir. Herhangi bir seyi kaybolan bir kimse rüyada elinde öd agaci oldugunu görse, kaybolan seyini bulur ve güzel söz isitir.

Tiflisi Tabirleri: İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ödağacı görmenin dört tabiri vardır:

1-Güzel yüzlü ve güzel sözlü kimse

2-Söz sahibi dindar kimse

3-Övgü

4-Hayır.

İbn-i Sîrîn: Ödağacı; iyi huylu ve güler yüzlü kimseye…

Altınızda ödağacı tütsülendiğini görmek; insanların şerrinden uzak olacağınıza işarettir.

Kirmanî: Ödağacı; menfaate işarettir ve ne kadar ödağacı görürseniz, o kadar menfaat elde edeceksiniz demektir.

Rüyada bir ödağacı görülmesi; güzel yüzlü, yumuşak huylu ve tatlı sözlü bir insana işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ödağacı yakarak tütsülendiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde iyilikle isim yaptığına, kişinin rüyasında birisinin altına öd yakarak o kimseyi tütsülediğini görmesi; o kimseye iyilik yapacağına delaletle tabir olunur.

Övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye;Elinde ödağacı olduğunu görmek bir yitiğini bulmaya ya da güzel söz işitmeye,Ödağacının dumanını görmek ya da bu udumanı koklamak, kaba olmakla birlikte güzel söz işitmeye,Evinde ödağacı bittiğini görmek, gelecekte kavim, kabile ve milletinin önderi olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine delalet eder.

Rüyada ödağacı görmek, güzel sözlü bir adam ile tabir olunur

Rüyada ödağacı görmek, güzel yüzlü, yumuşak huylu, güzel yüzlü bir adam ile tabir olunur. Ödağacı yakıp tütsülediğini görmek, halk arasında hayırlı ve iyilik ile isim yaptığına işarettir. Birinin altına öd yakarak onu tütsülediğini gören, hayatta sıkıntıdan kurtulur ve mutluluğa erer.

Övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye;Elinde ödağacı olduğunu görmek bir yitiğini bulmaya ya da güzel söz işitmeye,Ödağacının dumanını görmek ya da bu udumanı koklamak, kaba olmakla birlikte güzel söz işitmeye,Evinde ödağacı bittiğini görmek, gelecekte kavim, kabile ve milletinin önderi olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine delalet eder.

Övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye;Elinde ödağacı olduğunu görmek bir yitiğini bulmaya ya da güzel söz işitmeye,Ödağacının dumanını görmek ya da bu udumanı koklamak, kaba olmakla birlikte güzel söz işitmeye,Evinde ödağacı bittiğini görmek, gelecekte kavim, kabile ve milletinin önderi olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine delalet eder.

Rüyada öd ağacını görmek övülmeye layık bir kimseye yorumlanır.
Herhangi bir şeyi kaybolan bir kimse rüyada elinde ödağacı olduğunu görürse yitiğini bulur ve güzel söz işitir.
Bazen de övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye delalet eder.
Öd ağacının dumanım koklayan veya dumanım gören kimse, sert olmakla beraber güzel bir söz işitir.
Rüyada öd ağacının evinde bittiğini gören kimsenin, ilerde lider olacak bir çocuğu olur.

Övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye;Elinde ödağacı olduğunu görmek bir yitiğini bulmaya ya da güzel söz işitmeye,Ödağacının dumanını görmek ya da bu udumanı koklamak, kaba olmakla birlikte güzel söz işitmeye,Evinde ödağacı bittiğini görmek, gelecekte kavim, kabile ve milletinin önderi olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine delalet eder.

Rüyada ödagaci görmek, güzel yüzlü, yumusak huylu, güzel sözlü bir adamla tabir olunur. Ödagaci yakip tütsüledigini görmek, halk arasinda hayirla ve iyilikle isim yaptigina isarettir. Birinin altina öd yakarak onu tütsüledigini gören, o kimseye iyilik eder. Cafer i Sadik a göre; rüyada ödagaci; güzel yüzlü ve tatli sözlü bir adam, dindar ve adil bir devlet baskani, ün ve mal ve menfaat ile yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada öd agacim görmek övülmeye layik bir kimseye isarettir. Herhangi bir seyi kaybolan bir kimse rüyada elinde öd agaci oldugunu görse, kaybolan seyini bulur ve güzel söz isitir.