Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada halet-i nezi görmek, dinde münakaşaya veya Kur'an-ı Kerim'de şüphe etmeye delalet eder. Bazan da ölüm anını görmek, misafiri hazırlamaya ve bekarın evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer sanata nakletmeye delalet eder. Bazan da ölüm anını görmek, borcu ödemeye, haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya delalet eder.
Bir kimse rüyada canının çıkma anındaki şiddet ve müşkülat içerisinde olduğunu görse «Ölümün şiddetleri içinde meleklerin de pençelerini uzatarak kendilerine (haydi bakalım) canlarınızı kurtarın» (Sure-i En'am, ayet 93) mealindeki ayet-i kerimenin işaretince kendisi veya başkaları için zulmettiğine delalet eder.

Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Allah'ın kitabında şüphe etmeye işarettir.
Bazı kere de rüyada ölüm anını görmek, borcu ödemeye, haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya alâmettir.
Rüyada bir kimsenin ölüm anını görmesi, misafiri hazırlamaya ve bekârın evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer bir sanata nakletmeye delâlet eder.

Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Kur'an hakkında şüphe etmeye işarettir.
Bazen ölüm anını görmek borç ödeme haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya işarettir.


Rüyada ölüm anim görmek, dinde münakasaya veya Kur an hakkinda süphe etmeye isarettir. Bazen ölüm anini görmek borç ödeme haklardan istifade etmeye ve hanimlari bosamaya isarettir.

Rüyada ölüm anim görmek, dinde münakasaya veya Kur'an hakkinda süphe etmeye isarettir. Bazen ölüm anini görmek borç ödeme haklardan istifade etmeye ve hanimlari bosamaya isarettir.