Tiflisi Tabirleri: İbn-i Sîrîn: Kendinizi herhangi bir şey karşılığında rehin bıraktığınızı görmek; işlediğiniz bir günahtan korktuğunuza…

Çocuğunuzu veya eşinizi rehin verdiğinizi görmek; birinin size zulmedeceğine…

Tanıdık birinin kendisini size rehin bıraktığını görmek; o kimsenin size muhtaç olacağına işarettir.

Kirmanî: Kendinizi rehin bıraktığınızı görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna işarettir. "Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir."[159]