Seyyid Süleyman: Rüyada güzel sesle şarkı söylemek; kazanca, işarettir. Bunun aksi ise, zararla yorumlanır.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre bu rüya şunlarla tabir olunur: Alim, Hekim ve vaiz. Çarşıda şarkı söylemek; zengin için, hayasızlık, fakir için; akıl hastalığıdır. Hamamda şarkı söyleyen, gizli kapaklı konuşur. Bir mahalde şarkı söylemek; dostlar arasında ayrılığa sebep olacak yalana ve hileye işaret eder.
Sarkıcı görmek; alim, hakim ve halkı güzel sözlerle meftun eden, onları hayran bırakan bir şahsa delalettir.