Tiflisi Tabirleri: Cabir Mağribî: İsimlerine göre aşağıdaki şehirlerde veya ülkelerde olmak şöyle tabir edilir:

Bulgar şehirleri; ihanete uğrayacağınıza…

Irak şehirleri; arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize…

Harezm[193] şehri; işinizin kötüye gideceğine…

Hindistan şehirleri; işinizin bozulacağına…

Horasan[194] şehirleri; işinizi kolaylık ve rahatlıkla sonlandıracağınıza…

Maveraünnehr[195] şehirleri; izzet ve makam elde edeceğinize…

Taberistan[196] şehirleri; zor bir işle karşılaşacağınıza…

Türk şehirleri; düşmanlara karşı zafer elde edeceğinize işarettir.

Kirmanî: Rüyada aşağıdaki bölge veya şehirlerde olmak şöyle yorumlanır:

Avrupa; dünyanızın iyi ama ahiretinizin kötü olacağına…

Azerbaycan şehirleri; sıkıntı yaşayacağınıza…

Basra; dünyevî menfaat elde edeceğinize…

Dimeşk; rızkınızın bollaşacağına…

Fars şehri; Farslarla oturup kalkacağınıza…

Fas şehirleri; iş konusunda gelirinizin azalacağına…

Halep; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Hicaz; hacca gideceğinize…

İskenderiye; bir işten dolayı pişman olacağınıza…

Kirman; birden fazla evlilik yapacağınıza…

Kudüs; dindar biriyseniz hacca gideceğinize…

Kûfe/Necef; insanlardan yana rahat olacağınıza…

Medine; tüccarlardan menfaat elde edeceğinize…

Mekke; (orayı mamur gördüğünüz takdirde) gelir elde edeceğinize, (aksi takdirde) zarar edeceğinize…

Mısır şehirleri; mutlu olacağınıza…

Musul; muradınıza eremeyeceğinize…

Nişabur; saygın kimseler arasına gireceğinize…

Rum şehirleri; murada ereceğinize…

Şam; üzüleceğinize…

Şiraz; zevk-ü sefayla meşgul olacağınıza…

Tus/Meşhed; menfaat elde edeceğinize…

Vasit şehri; dindar ve takvalı biri olduğunuza…

Yemen şehirleri; emniyette olacağınıza işarettir.

Seyyid Süleyman: Kirmani (R.A.) demiştir ki: Rüyasında Mekke-i Mükerreme de olduğunu gören, rahata ve itibara kavuşur. Dine hizmet eder. Medine-i Münevvere de bulunan; tüccarlarla arkadaş olup onlardan din ve dünya işlerinde hayır ve fayda görür. Taif'te olduğunu gören, sık sık seyahat eder. Basra da bulunmak; ilim sahibi olmaktır. Vast şehri; ağır başlılık, din ve takva ile yorumlanır. Bağdat zenginliğe işarettir. Bu rüyada şehirlerin isimleri, ne ile şöhret buldukları dikkate alınır ve bu hususlara göre yorum yapılır.
Seyh Abdülkadir El Semuni'ye göre, şehir veya kasabanın adı hayrı ifade ediyorsa rüya iyidir. Aksi ise, şerre delalettir. Mekke-i Mükerreme; din ve tevbe demektir. Medine-i Münevvere; dostlarla buluşmak, arzuya kavuşmak ve Hz. Peygamberimiz (S.A.V.)in şefaatini ümit etmektir. Kudüs'ü gören, tevbekar olup, günah-larından temizlenir. Mısır; izzet, zafer, güven ve rızktır. Iskenderiye; ticaret ve menfaatle tabir olunur. Sam şehri; rahmet, bereket, güzel geçim ve emniyettir. Istanbul'u görmek; dinde zaafa, rızkta harama işaret eder. Bursa; makam, itibar, güven ve selamettir.
Ibn-i Sirin ise: Büyük şehirleri ne suretde olursa olsun, iyiye tabir edyor. Tanımadığı bir şehirde olduğunu gören, bir kavle nazaran ehl-i salahtan (dindarlardan kurtulmuş-ladan) istediğine nail olur. Bir rivayete göre bilmediği bir şehirde bulunan, vefat eder.