Seyyid Süleyman: Rüyada Allah yolunda şehit olanları görmek yahut şehit olmak; Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve affına erişmek, Cennet'e girmek, ni'met ve bereket içinde yaşamak, dünya ve ahirette bahtiyar olmaktır. Kanları akan şehitler görmek; halkın dini ibadetleri yerine getirmekte tembellik etmeyeceklerine, feyze, berekete ve düşmana karşı zafere delalet eder. Sehitleri Cennet'te görmek, şehit ve şehitlerle konuşmak, bir şehitle öpüşmek te; yukarıdaki gibi güzel manalarla ve şehadet mertebesine nail olmakla yorumlanır. Hulasa şehit görmek; her halu-karda hayırdır.
Rüyada şahit ve şahitler görmek; düşmana galip gelmek ve davayı kazanmakla tabir olunur. Kendisine iki şahit lazım olduğu halde, ancak birini bulabilen; kısmen tamamlayabileceği bir işe başlar. Rüyasında şahitlik yaptığını gören; Hakk yolunda olup, gaip ilmi ile ilgilenir. Birinin yalancı şahitlik yaptığını veya bizzat kendisini yalan yere şahitlik ettiğini gören, nefsine ve başkasına zarar verir.
Sahitlik ederek bir suçluyu kurtardığını yahut bir davanın kazanılmasına vesile olduğunu gören, halkın hakkını teslim eder ve onlara hayırlı olur. Mazluma (zulme uğramışa) yardımda bulunur. Allah rızası için şahitlik ettiğini gören, insanlara fayda sağlar. Kendisinin lehinde şahitlik yapıldığını gören, arzusuna nail olur. Aleyhinde şahitlik edildiğini görenin, işleri zorlaşır.