Rüyada tanımadığı yaşlı bir adamın kendisine baktığını görmek, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapacağına delâlet eder.
Genç, güçlü, kuvvetli bir kimsenin rüyada ihtiyar bir adama dönüştüğünü görmesi, ilim ve edebe işarettir.
Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir ihtiyarla arkadaş olması ve ondan güzel sözler duyduğunu görmesi, izzete, şöhrete ve yükselmeye delâlet eder.
Rüyada tanımadığı bir ihtiyara uyup ardınca gittiğini görmek, hayra ve bolluğa erişmeye işarettir.
Yaşlı bir adamın rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görmesi, onun ölümüne alâmettir.
Yine ihtiyar bir adamın rüyada kendisinin genç olduğunu görmesi, onun kuvvetine ve rızkının genişlemesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada yaşlı bir yahudi görmesi, onun helak olmasını isteyen düşmana delâlet eder.
Kâfir olan ihtiyarı görmek, eski bir düşmana işarettir.
Rüyada bir kadının tanımadığı bir ihtiyar görmesi, o kadının dünyalığı ile tâbir olunur.
Rüyada yaşlı ve fakat salih, takva ehli ve ak saçlı bir zâtı görmek, beşşekilde tâbir olunur: a) İzzet, b) Şeref, c) Rızık, d) Bereket, e) Uzun ömür.
Rüyada çok çok takattan düşmüş ve beli bükülmüş bir ihtiyar görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Bazı kere de ihtiyar görmek, acizlik, korkaklık, tenbellik ve zayıflığa delâlet eder.
Rüyada yaşlı bir kimsenin çocuk haline dönüştüğünü görmesi, cahillik kokan bir işe tevessül edeceğine işarettir.