Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder.
Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını görmek, bela ve felakete, emirle beraber bir yatakta yattığını görmek, ondan gelecek bir çok hayır ve berekete delâlet eder.
Rüyada bir âmirin sofrasında bulunduğunu ve onunla beraber yemek yediğini görmek, yemek tatlı ise helal mala, acı ve ekşi ise haram mala delâlet eder.
Rüyada bir emirin elinde kılıç olduğu halde süratle yürümekte veya bir ata binmiş ilerlemekte olduğunu görmek, düşmana karşı zafer bulmaya ve korkudan emin olmaya delâlet eder.