Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir. Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ve zengin olur.
Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, sıkıntılardan kurtularak bolluğa kavuşurlar.
Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.
Eğer bu rüyayı gören hububat sahibi veya borçlu birisi ise, borcunu öder ve hububattan istifade eder.
Bu rüyayı ilim ve sünnet-i seniyyeyi öğrenmek isteyen birisi görse, onları tahsil eder. Sinesinde topladığı görüş ve fikri meydana çıkar.
Bu rüyayı bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.
Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya da süt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.
Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf (A.S.)'ın meşhur kıssasına binaen, o kimse sultanın yanında hoşuna giden şeylere ve haram mala nail olur.

Bakınız; Su, Sıkmak.

Seyyid Süleyman: Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir. Seker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ve zengin olur.
Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, sıkıntılardan kurtularak bolluğa kavuşurlar.
Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.
Eğer bu rüyayı gören hububat sahibi veya borçlu birisi ise, borcunu öder ve hububattan istifade eder.
Bu rüyayı ilim ve sünnet-i seniyyeyi öğrenmek isteyen birisi görse, onları tahsil eder. Sinesinde topladığı görüş ve fikri meydana çıkar.
Bu rüyayı bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.
Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya da süt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.
Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf (A.S.)'ın meşhur kıssasına binaen, o kimse sultanın yanında hoşuna giden şeylere ve haram mala nail olur.

Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir. Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ise zengin olur.

Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, sıkıntılarından kurtularak bolluğa kavuşurlar.

Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.

Eğer bu rüyayı gören hububat sahibi veya borçlu birisi ise, borcunu öder ve hububattan istifade eder.

Bu rüyayı bekâr bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.

Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya da süt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.


Bir kimsenin rüyada üzüm suyu sıktığını görmesi, ucuzluk ve bolluğa erişmeye delâlet eder.
Fakir bir adamın rüyada ve mevsiminde üzüm sıktığını görmesi, zenginlik ile tâbir olu nur.
Hastanın rüyada üzüm sıktığını görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir/İlim yolunda olan bir talebenin üzüm sıkması, ilim tahsilinde başarılı olmasına ve Sünnet-i Seniyye'ye ittibaya delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada üzüm, incir ve süt karışımı bir şeyi sıktığını görmesi, devlet ve saltanata, rızık ve menfaata delâlet eder.
Bekâr kadın veya bekâr erkek, rüyada üzüm sıksa, bu rüya onların evlenmesine işarettir.
Rüyada kıtlık, sıkıntı, üzüntü içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, incir ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, bu rüya sıkıntıdan kurtulmaya, bolluk ve berekete kavuşmaya delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf (a.s.)'ın meşhur kıssasına binaen, o kimse hükümdarın yanında hoşuna giden şeylere ve haram mala nail olur.
ÜVEYİK: Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Zevce, b) Evlat, c) Hizmetçi.
Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur.
Bundan dolayı kendisine bir üveyik verildiğini veya üveyik tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yalancı bir evladı olacağına işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, huyu kötü, dini noksan ve insanlara boyun eğmez bir kadına delâlet eder.
Rüyada bir üveyik tuttuğunu veya kendisine üveyik verildiğini gören kimse, öyle bir kadınla evlenir.
Rüyada evine üveyik kuşu girdiğini görmek, eve girecek hırsıza delâlet eder.

Bakınız; Su, Sıkmak.
Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir.
Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir.
Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ve zengin olur.
Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve şair şeyleri sıktıklarım görseler, sıkıntılardan kurtularak bolluğa kavuşurlar.
Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.
Bu rüyayı ilim ve Sünnet-i Seniyyeyi öğrenmek isteyenbirisi görse, onları tahsil eder.Bu rüyayı bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya dasut bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.


Bakınız; Su, Sıkmak.

Rüyada üzüm siktigini gören kimse, ucuzluk ve bolluga erisir. Seker kamisi ve diger seyleri sikmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sikan kimse fakir ve zengin olur. Kitlik ve sikinti içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, Zeytin ve sair seyleri siktiklarim görseler, sikintilardan kurtularak bolluga kavusurlar. Eger bu rüyayi bir hasta veya hapis bir kimse görse bulundugu hastalik veya hapisten kurtulur. Bu rüyayi ilim ve Sünnet i Seniyyeyi ögrenmek isteyenbirisi görse, onlari tahsil eder.Bu rüyayi bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluga erisir.Eger sikilmis olan sey fazla olur ve onunla beraber de incir veya sarap ya dasüt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erisir.

Bakınız; Su, Sıkmak.

Rüyada üzüm siktigini gören kimse, ucuzluk ve bolluga erisir. Seker kamisi ve diger seyleri sikmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sikan kimse fakir ve zengin olur. Kitlik ve sikinti içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair seyleri siktiklarim görseler, sikintilardan kurtularak bolluga kavusurlar. Eger bu rüyayi bir hasta veya hapis bir kimse görse bulundugu hastalik veya hapisten kurtulur. Bu rüyayi ilim ve Sünnet-i Seniyyeyi ögrenmek isteyenbirisi görse, onlari tahsil eder.Bu rüyayi bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluga erisir.Eger sikilmis olan sey fazla olur ve onunla beraber de incir veya sarap ya dasüt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erisir.