Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada görülen üzüm çubuğu onu eken kimse için izzet ve şereftir. Diğer ağaçlar da böyledir.
Asma ağacı zengin kadınla tabir edilir.
Rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını gören kimse, şerefli bir kadından mal eline geçer.
Ağacında asılmış ve sarkmış üzüm, saygıdeğer bir kadındır. Bazı tabirciler, cömert bir adamdır, dediler.
Bir kimsenin rüyada bir asma ağacının kış gününde üzerinde üzümler bulunduğunu görmesi malı gitmiş olduğu halde onun zengin zannettiği bir kadınla tabir edilir. Eğer o üzümlerden bir şey kopar-dıysa kifayet miktarı bir şey sarfederek ondan halas olur.
Rüyada asma ağacını yaprağıyla beraber gören kimse, din yoluyla bir kavimden fayda görür.
Bekar kimse için asma ağacı görmek, — bazısı bazısma sarıldığından dolayı — hayra delildir.
Asma ağacının çardağı, hizmetli, zengin ve güzel bir kadına delalet eder. Üzüm bahçesi görmek de yine böyledir.
Bir kimse rüyada başında asma ağacı bittiğini görse, o kimsenin başuıda yara ve çıban çıkar.

Rüyada asma ağacı görmek, güzel bir kadına işarettir.
Rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını görmek, şerefli bir kadından gelecek mala delâlet eder.
Bekâr bir kimsenin rüyada üzüm bağı aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o kişi iyi bir kadınla evlenir.
Rüyada bir asma altında oturduğunu görmek, uzun ömre, dinde salâha, menfaat ve rızka delâlet eder.
Bir adamın rüyada bir asmanın dallarından su aldığını görmesi, bir kadından gelecek mirasa ve mala işarettir.
Zira asma ağacı zengin kadınla tâbir edilir.
Rüyada başında asma ağacı bittiğini görmek, rüya sahibinin başında açılacak yaraya delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir üzüm bağı satın aldığını veya ona mâlik olduğunu görmek, şerefli ve varlıklı bir kadınla evlenmeye delâlet eder.


Rüyada üzüm çubuğu diktiğinizi görmek, büyük itibar kazanacağınıza ve şerefli bir hayatınız olacağına işarettir.

Üzüm çubuğu görülmesi işin ehli için büyük bir onura ve şerefe nail olunacağına tabir edilmektedir. Üzüm çubuğu zengin ve güzel kadın ile yorumlanmaktadır. Budanmış üzüm çubuğu ve ya asması satın aldığınızı görmek, zengin kadınla evleneceğinize işarettir. Üzüm asmasından üzüm kopardığınızı görmek malı elinden gidecek dul kadına tabir edilmektedir. Mevsiminde olmayan üzüm asması ya da çubuğu görmek, malınızın bir kısmının elinizden gideceğine fakat hala zengin olduğunuza işarettir.

Üzüm çubuğu diktiğini görmek, diken ve yetiştiren için en büyük bir şereftir. Bir rivayete göre, üzüm çubuğu görmek, zengin ve asil kadınla yorumlanır. Rüyada bir kimsenin budanmış bir asma dalını satın aldığını görmesi bir kadınla evlenerek onun malından faydalanacağına işarettir. Asmasında asılı sarkmış üzüm görmek bakire bir genç kıza yorumlanır. Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir asma görmek, malı elinden gitmiş fakat yine de çok zengin sanılan bir kadına delâlet eder. O üzümden bir tane koparmak, malının bir kısmını elde edecek olan dul bir kadına yorumlanır.