Rüyada kendi annesini görmek, hayır ve berekete, sevinç ve sürura delâlet eder.
VASİ (Ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen adam): Bir kişinin rüyada kendisinin vasi edildiğini görmesi, altı şekilde tâbir olunur: a) Haber verilen şeyin gerçek olduğuna, b) Ona bir işin havale edilmesine, c) Şan ve şerefinin yüceliğine, d) İlim ve irfan nuruna mâlik olduğuna, e) Kırk yaşını aşmış olmasına, f) Allahu Teâlâ'nın himayesinde bulunmaya.
Rüyada bir çocuğa vasi olduğunu görmek, ele geçecek nimete ve menfaata ve güzel isimle anılmaya delâlet eder.