Seyyid Süleyman: Rüyasında kaybolduğunu görenin, o mahalde adı unutulur. Ailesinin kaybolduğunu gören, bir kayıp yüzünden üzülür. Kendinden bir şeyin zayi olduğunu gören şayet iyi bir şey kaybetmişse, zarara uğrar. Fena bir şeyin kaybı ise, üzüntüden kurtulmaya işarettir.

Rüyada güzel ve hoş bir şeyi zayi ettiğini görmek, bulunduğu bir hayrı ifsad etmeye yani bozmaya işarettir.
Veya o kişi şehadet ve ahdini bozar.
Rüyada altın veya gümüş gibi bir şeyi zayi ettiğini görmek, kuyumcular hakkında kötü söz söylemeye delâlet eder.
Bazı kere de bir şeyi telef etmek, kin ve düşmanlığa delâlet eder.