Kendini züht ve takva eehli olmuş görmek halk tarafından sevilip sayılmaya, Bu özellikte birini görmek, sevilip sayılan bir kimseye delalet eder.

Kendini züht ve takva eehli olmuş görmek halk tarafından sevilip sayılmaya, Bu özellikte birini görmek, sevilip sayılan bir kimseye delalet eder.

Rüyada Züht Görmek Tabiri Yorumu;Rüyada zühd halinde bulunmak kendisini halka sevdirmeye yorumlanır.
Rüyada kendisini zühd haline bürünmüş görmek.
“Halkın elinde olandan zühdde bulun ki, halk seni sevsin.” hadis-i şerifînce, halk tarafından sevilmeye delâlet eder.
Zühd, takva, vera, Allah muhabbetine götüren şeylerdir.
Bunları görmek de mağfiret-i ilâhiyeye mazhariyete delâlet eder.

Rüyada züht sahibi olduğunu görmek itibar ve şerefin artmasına, hayırla anılmaya, güvenilir ve emin insana, Allah'ın affına mahzar olmaya işaret eder.


Rüyada zühd halinde bulunmak kendisini halka sevdirmeye isarettir.

Rüyada zühd halinde bulunmak kendisini halka sevdirmeye işarettir.